Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6429
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOlcay, Bilal Orkan-
dc.contributor.authorKaraçalı, Bilge-
dc.contributor.authorÖzgören, Murat-
dc.contributor.authorGüdücü, Çağdaş-
dc.date.accessioned2017-10-31T09:29:27Z-
dc.date.available2017-10-31T09:29:27Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationOlcay, B. O., Karaçalı, B., Özgören, M., and Güdücü, Ç. (2017, May 15-18). Entropik kümeleme kullanilarak beyin aktivitesi karakterizasyonu. Paper presented at the 25th Signal Processing and Communications Applications Conference. doi:10.1109/SIU.2017.7960503en_US
dc.identifier.isbn9781509064946-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960503-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6429-
dc.description25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017; Antalya; Turkey; 15 May 2017 through 18 May 2017en_US
dc.description.abstractIn this study, two novel entropy and mutual information based algorithms have been proposed to characterize the stimulus specific brain activity. In the first method, inter-channel mutual information of electroencephalography signals has been calculated and the channels that exhibit synchronized behaivour during stimulus. In the second method, the responsiveness of the individual channels has been characterized in an entropic manner and then, the channels which demonstrates stimulus specific entropic behavior have been obtained. The performance of the proposed methods has been simulated on a real dataset obtained from Dokuz Eylul University Brain Biophysics laboratory. The results demonstrate that different regions of the brain exhibit a coherent activity during stimulus.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, uyarana özgü beyin aktivitesini, ortak bilgi ve entropi metotlarını kullanarak karakterize eden iki yeni yöntem önerilmiştir. İlk yöntemde zaman penceresi içerisinde kalan beyin aktivitesi, elektroensefalografi kanalları arasında ortak bilgi hesaplanmış, ortak bilginin yüksek olduğu kanallar hiyerarşik olarak kümelenerek uyaran esnasında karşılıklı olarak birlikte davranış sergileyen kanal kümeleri bulunmuştur. İkinci yöntemde ise, kanalların uyaran esnasında bireysel olarak sergilediği yanıtlılık entropik olarak karakterize edilmiş, uyarana özgü davranış sergileyen kanallar istatistiksel olarak belirlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik laboratuvarından alınan gerçek veriler ile metotların başarımı ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar beynin farklı kortikal bölgelerinin uyaran esnasında birlikte davrandığını göstermektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.en_US
dc.relation.ispartof25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElectroencephalographyen_US
dc.subjectEntropyen_US
dc.subjectMutual informationsen_US
dc.subjectHierarchical clusteringen_US
dc.subjectElektroensefalografien_US
dc.subjectOrtak bilgien_US
dc.subjectEntropien_US
dc.subjectHiyerarşik kümelemeen_US
dc.titleEntropik kümeleme kullanılarak beyin aktivitesi karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeBrain activity characterization by entropic clustering of EEG signalsen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authoridTR114771en_US
dc.authoridTR11527en_US
dc.institutionauthorOlcay, Bilal Orkan-
dc.institutionauthorKaraçalı, Bilge-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Electronics and Communication Engineeringen_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85026286581en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2017.7960503-
dc.relation.doi10.1109/SIU.2017.7960503en_US
dc.coverage.doi10.1109/SIU.2017.7960503en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeConference Object-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept03.05. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6429.pdfConference Paper219.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Aug 10, 2022

Page view(s)

86
checked on Aug 15, 2022

Download(s)

120
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.