Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6158
Title: EEG verisinde kanallar-arası zaman uyumluluk profilleri kullanılarak hayali hareket tanıma
Other Titles: Imaginary activity recognition using inter-channel time coherence profiles in EEG data
Authors: Olcay, Bilal Orkan
Özgören, Murat
Karaçalı, Bilge
Keywords: BCI Competition-III
Brain computer interface
Cross-covariance
Time coherences
Beyin bilgisayar ara yüzü
Zaman uyumluluğu
Çapraz-kovaryans
Issue Date: 2016
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Olcay, B. O., Özgören, M., and Karaçalı, B. (2016, May 16-19). EEG verisinde kanallar-arası zaman uyumluluk profilleri kullanılarak hayali hareket tanıma. Paper presented at the 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016. doi:10.1109/SIU.2016.7496002
Abstract: Bu çalışmada, elektrotlar arası zaman gecikmesi kullanılarak bir beyin-bilgisayar ara yüzü çalışması gerçekleştirilmiştir. Öznitelik olarak, seçilen referans kanalı ile geriye kalan tüm kanalların çapraz kovaryansının mutlak değerinin en yüksek olduğu zaman gecikmeleri hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan 5 kişi içinden 3 kişinin sınıflandırma performansının %100’e yakın olmasının yanında bu kişilerin eğitim veri seti sayısının diğer iki kişiye göre oldukça düşük olması ve literatürde buna benzer çalışmaların azlığı, önerilen yaklaşımın geliştirilmeye açık olduğunu göstermektedir.
In this study, we have carried out a brain-computer interface study that uses time delays between electrodes. As features, we have calculated the time delays that maximizes the absolute value of the cross-covariance between the chosen reference channel and the remaining channels. Performance results of 3 out of 5 participants that were nearly at a %100 accuracy level along with a relatively smaller number of training data, and a lack of similar studies indicate that the proposed approach is open to the further improvements.
Description: 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016; Zonguldak; Turkey; 16 May 2016 through 19 May 2016
URI: http://doi.org/10.1109/SIU.2016.7496002
http://hdl.handle.net/11147/6158
ISBN: 9781509016792
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6158.pdfConference Paper299.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Nov 25, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

30
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

24
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.