Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5476
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUfuktepe, Ekincan-
dc.contributor.authorTuğlular, Tuğkan-
dc.date.accessioned2017-05-11T08:08:40Z-
dc.date.available2017-05-11T08:08:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationUfuktepe, E., and Tuğlular, T. (2015, September). JavaScript kütüphaneleri için girdi doğrulama analizi. Paper presented at the 9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2015, Yaşar University, İzmir, Turkey.en_US
dc.identifier.issn1613-0073-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/5476-
dc.description9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2015; Yasar UniversityIzmir; Turkey; 9 September 2015 through 11 September 2015en_US
dc.description.abstractBugün artık mobil ve web temelli yazılımlar günlük hayatın bir parçası olmuştur. Bu yazılımlar içinde JavaScript kütüphanelerinin kullanımı da son yıllarda önemli artış göstermiştir. Bu kütüphaneler sağladıkları uygulama programlama arayüzleri ile daha ziyade söz verdikleri işlevleri yerine getirmekte ancak beklenmeyen girdilere karşı dayanıklı bir yapı sunamamak-tadır. Bu çalışmada mobil ve web temelli yazılımlarda yoğun olarak kullanılmakta olan beş JavaScript kütüphanesine ait işlevlerin aldığı para-metreler ile kullandıkları global değişkenler üzerinde doğrulama yapıp yap-madıkları analiz edilmiştir. Bunun için bir girdi doğrulama modeli ortaya konmuştur. Bu model üzerinde geliştirilen algoritma ile JavaScript programları için tip analiz yapan TAJS yazılımı genişletilmiş ve beş JavaScript kütüphane-sine uygulanmış ve elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractNowadays, mobile and web based software has been an integral part of our lives. In recent years, there has been an increase in usage of JavaScript libraries in those kind of software. Although these JavaScript libraries fulfill the functions they have promised with respect to the application program interfaces they provide, they are not robust against unexpected inputs. In this study, the parameters and global variables of functions in the five selected JavaScript li-braries that are frequently used in mobile and web based software are analyzed for input validation. For this purpose, an input validation model has been pro-posed. Based on this model, a tool called TAJS that performs a type analysis on JavaScript programs has been extended with a proposed algorithm. The result-ing tool is executed on five JavaScript libraries and obtained results are shared.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherCEUR Workshop Proceedingsen_US
dc.relation.ispartof9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2015en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInput validationen_US
dc.subjectJavaScripten_US
dc.subjectRobustnessen_US
dc.subjectSoftware librariesen_US
dc.subjectApplication programsen_US
dc.titleJavaScript kütüphaneleri için girdi doğrulama analizien_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authoridTR115986en_US
dc.authoridTR114656en_US
dc.institutionauthorUfuktepe, Ekincan-
dc.institutionauthorTuğlular, Tuğkan-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Computer Engineeringen_US
dc.identifier.volume1483en_US
dc.identifier.startpage715en_US
dc.identifier.endpage724en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84954492916en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeConference Object-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept03.04. Department of Computer Engineering-
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5476.pdfConference Paper447.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jan 24, 2022

Download(s)

22
checked on Jan 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.