Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇıkış, Şeniz-
dc.date.accessioned2017-02-23T13:54:15Z
dc.date.available2017-02-23T13:54:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationÇıkış, Ş. (2011). Birinci ulusal mimarlık dönemi İzmir konutu: Yerellik ve melezlik. Metu Journal of the Faculty of Architecture, 28(2), 45-62. doi:10.4305/METU.JFA.2011.2.2en_US
dc.identifier.issn0258-5316
dc.identifier.issn0258-5316-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.4305/METU.JFA.2011.2.2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4895
dc.description.abstractBirinci Ulusal Mimarlık Hareketi ilk kez Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde biçimlenmiş, Cumhuriyetin ilanından sonra da devletin kurucuları tarafından tercih edilmişti. Daha çok resmi yapılardan tanıdığımız bu üslup 1930 yılı sonrasında hızla gözden düşerek yerini başka mimari yaklaşımlara bırakmıştı. Modern Mimarlık Tarihi yazını tarafından tanımlanması ise çok sonralara 1970’li yıllara rastlamıştı. Birinci Ulusal Mimarlık Hareketi bu yazında ulus-devlet deneyimi ve onun ideolojik çerçevesinde kurgulanmıştı. Kuramsal altyapı ile mimari biçim sıkıca ilişkilendirilmiş, geçerliliğini uzunca bir süre koruyacak olan açıklayıcı bir model geliştirilmişti. Bu nedenle yani kuram ve biçim arasında kurulan güçlü bağlantılar nedeni ile Birinci Ulusal Mimarlık Hareketinin repertuarı kısıtlı kalmış, pek çok önemli yapı ve yapı grubu kimi görsel nitelikleri taşımadığı için değerlendirmeye tabi tutulamamıştı.en_US
dc.description.abstractThe First National Style in Turkish Architecture was formulated during the last decades of the Ottoman Empire, and was the preferred style for the founders of the Turkish Republic in the construction of Ankara as the new capital city. In the historiography of Modern Turkish Architecture, architecture during the Early Republican Era is assumed to have anatopic characteristics. The canonic repertoire of this movement is also produced parallel to this idea. However, housing stock of İzmir constructed during the same period shows peculiarities opposite to this view. The houses that are taken into consideration in this article contain some local, traditional and conventional features. They are not only formed under the influence of ideological and political influences, but also influenced from their very own contexts. In other words, as hybrid and local samples of the First National Architecture, they were built under influence of the dominant ideological and political atmosphere of the country. Besides presentation of the houses which exhibit influence of the First National Architectural movement, this article searches for formal origins of these houses. A classification, listing most of the existing buildings remaining from the era is prepared, taking into consideration their plan and façade organization, tectonic articulation and building components. Depending on these considerations, three categories of houses has been defined, which are named as ‘under the influence of Orientalism’, ‘under the influence of the Nineteenth Century İzmir House’, and ‘under the influenced of the Center’. The study also provides a visual documentation of these houses including plans of some typical cases.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMiddle East Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofMETU Journal of the Faculty of Architectureen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArchitecture and hybridityen_US
dc.subjectFirst national movementen_US
dc.subjectHouses under the Influence of First National Architectureen_US
dc.subjectİzmir housesen_US
dc.titleBirinci ulusal mimarlık dönemi Izmir konutu: Yerellik ve melezliken_US
dc.title.alternativeİzmir houses under the influence of first national architectural movement: Local and hybriden_US
dc.typeArticleen_US
dc.authoridTR115539en_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.identifier.wosWOS:000300389500004
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-84855929693
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4305/METU.JFA.2011.2.2-
dc.relation.doi10.4305/METU.JFA.2011.2.2en_US
dc.coverage.doi10.4305/METU.JFA.2011.2.2en_US
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.deptDepartment of Architecture-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4895.pdfMakale1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Sep 25, 2021

Page view(s)

48
checked on Sep 28, 2021

Download(s)

34
checked on Sep 28, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.