Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4577
Title: Design activism in industrial design: A critical analysis of the main scolary discourse
Other Titles: Endüstriyel tasarımda tasarım aktivizmi: Başlıca akademik söylemin eleştirel analizi
Authors: Çetin, Özgür Deniz
Advisors: Tunç Cox, Ayça
Keywords: Industrial design
Design history
Critical discourse analysis
Design activism
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Çetin, Ö. D. (2015). Design activism in industrial design: A critical analysis of the main scolary discourse. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Industrial design profession has developed continuingly throughout the twentieth century, cultivated, and became prevalent. Over the course of time, industrial design has also had some negative ramifications for people and the environment, caused by socio-economic and political developments such as industrialization and globalization. Nevertheless, industrial designers have not disregarded these developments, and their consequences, instead they have been searching to find some solutions to the negative outcomes within their own profession. This endeavour has created a concentrated thread of action, which can be defined as “design activism” as an aggregate term. The renowned examples of design activism discourse first appeared in the early 1970s. Passing through various phases, it has eventually become a major subject that attracts considerable attention from design profession. Design activism is commonly addressed as an approach or a viewpoint. However, this study postulates design activism as a movement; it has been influenced by social events and movements in conjunction with socio-economic and political developments and consequently, it has evolved into a movement within the industrial design profession. This study critically analyses design activism discourse over a group of publications which constitutes the core of the discourse, both in its historical context and cumulatively. The critical analysis of the discourse discloses the ideology of design activism, its relationship with other domains and subjects, its content and context, the objectives of design activism, and the course of action that is supposed to achieve the objectives. This analysis also allows me to identify the deficiencies of design activism movement. The study is concluded with a plausible roadmap which can be followed in the near future to achieve the objectives of design activism movement.
Sanayi devriminin dünyaya sunduğu hediyelerden biri olan endüstriyel tasarım mesleği, yirminci yüzyıl boyunca gelişimini sürdürerek, oldukça yaygınlaşmış ve olgunlaşmıştır. Endüstriyel tasarım bir yandan da geçtiğimiz yüzyılda yaşanan sanayileşme, küreselleşme gibi sosyo-ekonomik ve politik gelişmelerin insan ve çevre üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların bir parçası olmuştur. Ancak endüstriyel tasarımcılar bu gelişmelere ve ortaya çıkan sonuçlara kayıtsız kalmamış kendi meslekleri bağlamında çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. Bu çabalar “tasarım aktivizmi” kavramıyla tarif edilebilecek bir odaklanma yaratmıştır. Tasarım aktivizmine dair yaygın olarak bilinen ilk söylemler 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve çeşitli evrelerden geçerek günümüzde oldukça ilgi gören bir konu haline gelmiştir. Tasarım aktivizmi bir yaklaşım ya da bakış açısı olarak da görülebilir. Ancak bu çalışma tasarım aktivizmini, söyleminin ortaya çıktığı ve gelişim gösterdiği dönemlerdeki toplumsal olaylardan ve sosyal hareketlerden etkilenen, beslenen ve olgunlaşarak bir harekete dönüşen bir olgu olarak kabul etmektedir. Bu çalışma tasarım aktivizmi söylemini konunun özünü oluşturan bir grup kaynak üzerinden hem tarihsel bağlamda hem de bütünsel olarak eleştirel bir bakış açısıyla incelemektedir. Bu inceleme tasarım aktivizminin tasarım haricindeki alanlarla ilişkisini, ideolojisini, içeriğini, bağlamını, hedeflerini ve hedefe gitmek için kendisine seçtiği yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Çalışma, inceleme sonuçlarına dayanarak yapılan çıkarımlarla tasarım aktivizmi hareketinin eksikliklerini tespit etmeye çalışmış, hareketin hedeflerine ulaşabilmesi için yakın gelecekte izleyebileceği olası bir yol haritası ile sonuçlandırılmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2015
Full text release delayed at author's request until 2019.01.25
Includes bibliographical references (leaves: 69-83)
Text in English; Abstract: Turkish and English
viii, 119 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4577
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001440.pdfMasterThesis1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

200
checked on May 20, 2024

Download(s)

274
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.