Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTunç Cox, Ayçaen_US
dc.contributor.authorÇetin, Özgür Deniz-
dc.date.accessioned2016-04-29T07:22:57Z-
dc.date.available2016-04-29T07:22:57Z-
dc.date.issued2015-12-
dc.identifier.citationÇetin, Ö. D. (2015). Design activism in industrial design: A critical analysis of the main scolary discourse. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4577-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2015en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2019.01.25en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 69-83)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionviii, 119 leavesen_US
dc.description.abstractIndustrial design profession has developed continuingly throughout the twentieth century, cultivated, and became prevalent. Over the course of time, industrial design has also had some negative ramifications for people and the environment, caused by socio-economic and political developments such as industrialization and globalization. Nevertheless, industrial designers have not disregarded these developments, and their consequences, instead they have been searching to find some solutions to the negative outcomes within their own profession. This endeavour has created a concentrated thread of action, which can be defined as “design activism” as an aggregate term. The renowned examples of design activism discourse first appeared in the early 1970s. Passing through various phases, it has eventually become a major subject that attracts considerable attention from design profession. Design activism is commonly addressed as an approach or a viewpoint. However, this study postulates design activism as a movement; it has been influenced by social events and movements in conjunction with socio-economic and political developments and consequently, it has evolved into a movement within the industrial design profession. This study critically analyses design activism discourse over a group of publications which constitutes the core of the discourse, both in its historical context and cumulatively. The critical analysis of the discourse discloses the ideology of design activism, its relationship with other domains and subjects, its content and context, the objectives of design activism, and the course of action that is supposed to achieve the objectives. This analysis also allows me to identify the deficiencies of design activism movement. The study is concluded with a plausible roadmap which can be followed in the near future to achieve the objectives of design activism movement.en_US
dc.description.abstractSanayi devriminin dünyaya sunduğu hediyelerden biri olan endüstriyel tasarım mesleği, yirminci yüzyıl boyunca gelişimini sürdürerek, oldukça yaygınlaşmış ve olgunlaşmıştır. Endüstriyel tasarım bir yandan da geçtiğimiz yüzyılda yaşanan sanayileşme, küreselleşme gibi sosyo-ekonomik ve politik gelişmelerin insan ve çevre üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların bir parçası olmuştur. Ancak endüstriyel tasarımcılar bu gelişmelere ve ortaya çıkan sonuçlara kayıtsız kalmamış kendi meslekleri bağlamında çözüm arayışı içerisine girmişlerdir. Bu çabalar “tasarım aktivizmi” kavramıyla tarif edilebilecek bir odaklanma yaratmıştır. Tasarım aktivizmine dair yaygın olarak bilinen ilk söylemler 1970’li yıllarda ortaya çıkmış ve çeşitli evrelerden geçerek günümüzde oldukça ilgi gören bir konu haline gelmiştir. Tasarım aktivizmi bir yaklaşım ya da bakış açısı olarak da görülebilir. Ancak bu çalışma tasarım aktivizmini, söyleminin ortaya çıktığı ve gelişim gösterdiği dönemlerdeki toplumsal olaylardan ve sosyal hareketlerden etkilenen, beslenen ve olgunlaşarak bir harekete dönüşen bir olgu olarak kabul etmektedir. Bu çalışma tasarım aktivizmi söylemini konunun özünü oluşturan bir grup kaynak üzerinden hem tarihsel bağlamda hem de bütünsel olarak eleştirel bir bakış açısıyla incelemektedir. Bu inceleme tasarım aktivizminin tasarım haricindeki alanlarla ilişkisini, ideolojisini, içeriğini, bağlamını, hedeflerini ve hedefe gitmek için kendisine seçtiği yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Çalışma, inceleme sonuçlarına dayanarak yapılan çıkarımlarla tasarım aktivizmi hareketinin eksikliklerini tespit etmeye çalışmış, hareketin hedeflerine ulaşabilmesi için yakın gelecekte izleyebileceği olası bir yol haritası ile sonuçlandırılmıştır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIndustrial designen_US
dc.subjectDesign historyen_US
dc.subjectCritical discourse analysisen_US
dc.subjectDesign activismen_US
dc.titleDesign activism in industrial design: A critical analysis of the main scolary discourseen_US
dc.title.alternativeEndüstriyel tasarımda tasarım aktivizmi: Başlıca akademik söylemin eleştirel analizien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorÇetin, Özgür Deniz-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Industrial Designen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001440.pdfMasterThesis1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

208
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

274
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.