Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2823
Title: Offloading strategies for heterogeneous wireless networks
Other Titles: Ayrışık kablosuz ağlar için aktarma stratejileri
Authors: Tuna, Evren
Advisors: Özbek, Berna
Keywords: Communication devices
Network technologies
Offloading
Wireless networks
Heterogeneous wireless networks
Wireless communication systems
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Tuna, E. (2010). Offloading strategies for heterogeneous wireless networks. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: There has been a tremendous increase in the usage of multimedia services with the rapid penetration of mobile devices. In parallel to the technological developments in hardware and software of communication devices, users demand to have higher quality and more reliable services. The developments in network technologies are towards forming a converged structure that mobile, fixed and internet access technologies are able to operate together. Heterogeneous wireless networks have a critical role in order to meet dramatically increasing traffic demand. As a result of better operation of the systems with the help of heterogeneous wireless networks, it is possible to serve subscribers with higher performance with the help of offloading which transfer the traffic load from a network to another one. Various strategies are used in order to offload traffic between different wireless communication technologies. The main objective of this thesis is to examine offloading strategies which provides operation of different wireless communication technologies efficiently in heterogeneous wireless networks. The performance evaluations of different offloading strategies in various scenarios are implemented. The comparisons of strategies which are user initiated and network initiated are provided by considering their overhead load.
Mobil cihazların hızla artmasıyla, multimedya servislerin kullanımında muazzam bir artış olmuştur. Haberleşme cihazlarının hem yazılım hem de donanımlarındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanıcılar daha yüksek kaliteli ve daha güvenli servisler talep etmektedir. Şebeke teknolojilerindeki gelişmeler hücresel, sabit ve internet erişim teknolojilerinin birlikte çalışabileceği yakınsayan bir yapı oluşturma yönündedir. Ayrışık kablosuz ağlar kullanıcıların artan trafik talebini karşılamada önemli rol oynamaktadır. Ayrışık kablosuz ağlar sayesinde sistemlerin daha iyi çalışması sonucu kullanıcılara daha yüksek performansla servis sağlamak, trafik yükünü bir şebekeden diğerine transfer etmek anlamına gelen aktarmayla mümkündür. Farklı kablosuz haberleşme ağları arasında trafiği aktarmak için çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. Bu tezin amacı ayrışık kablosuz ağlarda birbirinden farklı kablosuz haberleşme teknolojilerinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan aktarma stratejilerini incelemektir. Farklı aktarma stratejilerinin çeşitli senaryolarda performans sonuçları elde edilmiştir. Kablosuz ağların aşırı yüklü olduğu durum ele alınarak, ağ veya kullanıcı ile başlatılan bu stratejilerin karşılaştırmaları yapılmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Electrical and Electronics Engineering, Izmir, 2016
Includes bibliographical references (leaves: 87-89)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xiv, 89 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/2823
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001459.pdfMasterThesis2.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

42
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.