Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2518
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTalu, Nilüfer-
dc.date.accessioned2016-11-24T14:35:25Z
dc.date.available2016-11-24T14:35:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationTalu, N. (2010). Modernli̇k söylemi̇: Endi̇şeli̇ bakışlarda modern bi̇rey. Metu Journal of the Faculty of Architecture, 27(2), 141-171. doi:10.4305/METU.JFA.2010.2.8en_US
dc.identifier.issn0258-5316
dc.identifier.issn0258-5316-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.4305/METU.JFA.2010.2.8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2518
dc.description.abstract19. yüzyılın son çeyreğinden günümüze, modernlik ve modern hayatın eleştirileri pek çok farklı disiplin üzerinden klasik teorik yazılar, imgeler, kültürel nesneler, mimari pratikler, bilimsel ve bilimsel olmayan makaleler gibi sayısız metin üzerinden beslenmektedir (1). Bu çalışmanın amacı sosyal bir durum olarak modernliği, farklı disiplinlerde üretilmiş çeşitli metinleri ile ve eşliğinde, modern bireyine odaklanarak bir söylem olarak ele almak ve analiz etmektir. Yapılan söylem analizi Michel Foucault’nun (1926-1984) Bilginin Arkeolojisi (L’archéologie du Savoir) (1969) adlı eserinde geliştirdiği kuramsal tartışma üzerine temellendirilmiştir. Temel olarak Foucaultgil bakış, eylemleri, sözleri, yazıları, imgeleri kapsayan ayrıştırılmış ifade grupları ve düzenlenmiş pratikler aracılığı ile toplumsal yaşam üzerinde bir anlam, bir etki, bir algı yaratılışının mekanizmalarını araştırır. Foucault çeşitli ve birbirinden farklı metinlerin nasıl bir araya gelerek belli bir bakış açısını ve bir söylemi oluşturduğu üzerine odaklanır.en_US
dc.description.abstractModernity and modern life met with critique starting from the last quarter of the nineteenth century and continuing to the present through countless texts including classical theoretical writings, images, cultural objects, architectural practices, works of art, literary works, scientific and unscientific articles, reviews, movies, letters, lectures, etc. Regardless of whether they are discursive or not, these texts construct a point of view and a particular meaning concerning the mental health of the modern individual. In other words, the general domain of all these texts has produced a 'discourse' that says that the conditions of modern life and of the metropolis/megalopolis return to the modern individual as negative dialectics between 'the subject and the object', 'the self and the other', 'freedom and security', 'standardization and individualization' and 'individual and social'. This study aims to analyse modernity as a discourse focusing on its modern individual. Discourse is here meant the notion that takes central part in Michel Foucault's (1926-1984) fundamental theoretical argument.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMiddle East Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofMETU Journal of the Faculty of Architectureen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiscourse analysisen_US
dc.subjectFoucaudian discourseen_US
dc.subjectModern lifeen_US
dc.subjectHomesicknessen_US
dc.subjectHomelessnessen_US
dc.subjectAlienationen_US
dc.titleModernlik söylemi: Endişeli bakışlarda modern bireyen_US
dc.title.alternativeThe discourse of modernity: The modern subject and his/her anxious gazeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.authoridTR130822en_US
dc.institutionauthorTalu, Nilüfer-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Industrial Designen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage141en_US
dc.identifier.endpage171en_US
dc.identifier.wosWOS:000288039800009en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-78650753479en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4305/METU.JFA.2010.2.8-
dc.relation.doi10.4305/METU.JFA.2010.2.8en_US
dc.coverage.doi10.4305/METU.JFA.2010.2.8en_US
dc.identifier.scopusqualityQ2-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.04. Department of Industrial Design-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Industrial Design / Endüstriyel Tasarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2518.pdfMakale1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jun 15, 2024

Page view(s)

6,246
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

324
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.