Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2016
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGüden, Mustafa-
dc.contributor.authorAkkurt, Sedat-
dc.contributor.authorEroğlu, Ahmet Emin-
dc.contributor.authorDemir, Mustafa Muammer-
dc.date.accessioned2016-07-29T09:07:44Z-
dc.date.available2016-07-29T09:07:44Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationGüden, M., Akkurt, S., Eroğlu, A. E., and Demir, M. M. (2011). Merkezi laboratuvarların araştırmadaki önemi: İYTE-MAM örneği. G. Durmuş, & E. Öztemel (Ed.), Uluslararası Yükseköğretim Kongresi : Yeni Yönelişler ve Sorunlar (s. 1394-1398) içinde. İstanbul, Türkiye: Yükseköğretim Kurulu.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2016-
dc.description.abstractÜniversitelerin üç temel misyonu vardır: bilgiyi üretmek, bilgiyi yaymak ve topluma hizmet etmek. Bunlardan birincisi literatürü takip ederek edinilen bilgi ışığında planlanan deneylerle laboratuvarda güncel veri toplamak ile gerçekleştirilir. İkincisinde, elde edilen güncel veriyi yazılı veya sözlü olarak yayınlayarak bilgiyi yayar. Sonuncusunda ise toplumun bilgi ve birikim bakımından önünde olan üniversite topluma bazı sorunları çözmede katkıda bulunur. Bu çalışmada birinci konu olan veri üretimi ve bunun rasyonalize edilmesi konusunda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM) tecrübesi aktarılacaktır. Sanayi firmalarının katma değeri yüksek ürün üretebilmelerinin ön şartı öncelikle kendi ürünlerini geliştirmeleridir. Bunun için de üniversitelerde bulunan ve güncel cihazlarla donatılmış laboratuvarlar büyük önem taşımaktadır. Türk üniversiteleri son yıllarda araştırma makina teçhizat altyapısı bakımından gelişmiş batılı ülkelerin üniversite laboratuvarları ile boy ölçüşecek konuma gelmiştir. Ancak sağlıklı ve güncel veri toplamanın ön şartı deneyimli personel ve verimli bir işletme modeli ile çalıştırılan laboratuvarlarla gerçekleşebilir. Tek disiplinli ve içine kapanık bölüm yapısının dışında çok disiplinli ve farklı bölümlerden araştırmacıları bünyesinde bulunduran merkezler üniversiteden çevresine bilgi akışı köprüsü görevi görmektedir. Türk üniversitelerinde araştırma laboratuvarlarında sıkça rastlanan sorunlar deneyimli teknik personel eksikliği, cihaza erişimde zorluk, cihazın kalibre tutulmaması, teknik desteğin geç gelmesi gibi sıralanabilir. Bu sorunların aşılmasında üniversite çapında ve dışında herkesin kullanımına açık merkez laboratuvar modelinin en etkin çözüm olduğu İYTE-MAM örneğinde geçtiğimiz 10 yılda gözlenmiştir. Bu tür merkez laboratuvarlar randevu sistemiyle çalşarak sanayi firmalarından gelen taleplere hızla cevap verebilmektedir. 2001 yılında kurulan İYTE-MAM kampüste bulunan yüksek maliyetli makina teçhizatı bünyesinde toplayarak malzeme teknolojileri alanında kampüs içi ve kampüs dışında akademik veya sanayi kökenli araştırmacılara randevu sistemiyle hizmet vermektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherYükseköğretim Kuruluen_US
dc.relation.ispartofUluslararası Yükseköğretim Kongresi : Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİYTE-MAMen_US
dc.subjectMerkez laboratuvaren_US
dc.subjectAnalizen_US
dc.subjectAraştırmaen_US
dc.subjectİYTEen_US
dc.titleMerkezi laboratuvarların araştırmadaki önemi: İYTE-MAM örneğien_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authoridTR114738en_US
dc.authoridTR3591en_US
dc.authoridTR8641en_US
dc.authoridTR130614en_US
dc.institutionauthorGüden, Mustafa-
dc.institutionauthorAkkurt, Sedat-
dc.institutionauthorEroğlu, Ahmet Emin-
dc.institutionauthorDemir, Mustafa Muammer-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage1394en_US
dc.identifier.endpage1398en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
crisitem.author.dept03.09. Department of Materials Science and Engineering-
crisitem.author.dept04.01. Department of Chemistry-
crisitem.author.dept03.09. Department of Materials Science and Engineering-
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016.pdfConference Paper170.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jul 4, 2022

Download(s)

42
checked on Jul 4, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.