Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkkurt, Sedat-
dc.contributor.authorBalıkoğlu, Fatih-
dc.date.accessioned2023-02-05T13:29:03Z-
dc.date.available2023-02-05T13:29:03Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13163-
dc.description.abstractProje kapsamında değişik sanayi kuruluşlarından refrakter numuneleri temin edilmiş ve bu numuneler SEM, EDX, XRD, Optik mikroskop ve mekanik test cihazı ile karakterize edilmişlerdir. Korozyon testlerinde kullanmak amacıyla alümina ve zirkonya krozeler imal edilmiştir. 15x15x115mm ebatlarında kesilen refrakter numuneler 1750o C kapasiteli dikey boru fırının sıcak bölgesinde bulunan ve içinde erimiş frit bulunan kroze üzerine sarkıtılmıştır. Frit eriyiği içinde önceden belirlenen sürelerde yarı daldırılmış durumda bekletilen numuneler fırının soğumasını takiben dikine dilimlenerek oransal alan kayıpları ölçülmüş ve korozyon miktarı belirlenmiştir. Testler hem opak ve hemde transparan frit ile yapılmıştır. Test düzeneği ayrıca refrakter numunelerin frit eriyiği içinde kısmen daldırılarak ve döndürülecek şekilde tasarlanmıştır. Refrakterlerin korozyon direnç ölçümleri öncelikle statik deneyler yapılarak incelenmiştir. Refrakter numunelere ilk olarak ön testler yapılarak sıcaklık, zaman parametreleri için çalışma aralığı öngörülmüştür. Refrakterlerin korozyon sonrası mikroyapıları postmortem incelemeleri için optik mikroskop, SEM ve XRD ile incelenmiştir. Sayısal korozyon verileri full faktöriyel dizayn kullanılarak planlanıp istatistiksel analize tabi tutularak ANOVA tablosu hazırlanmıştır. Dinamik testler ile frit fırınlarında eriyik akışına maruz kalan refrakterlerin korozyon davranışları gözlenmiştir. Mulitik tuğlaların andaluzit esaslı tuğlalara göre daha iyi performans gösterdikleri. Her iki alüminosilikat tuğlada da ZnO.Al2O3 fazının frit-tuğla arayüzeyinde çökeldiği gözlenmiştir.tr
dc.language.isotren_US
dc.relationFrit Fırını Refrakterlerinin İzotermal Korozyon Testitr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRefraktertr
dc.subjectKorozyontr
dc.subjectFrittr
dc.titleFrit fırını refrakterlerinin izotermal korozyon testitr
dc.typeProjecten_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Materials Science and Engineeringen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.relation.grantno104M403-
dc.identifier.trdizinid607351en_US
dc.identifier.wosqualityN/A-
dc.identifier.scopusqualityN/A-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeProject-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.09. Department of Materials Science and Engineering-
Appears in Collections:Materials Science and Engineering / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

38
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.