Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11743
Title: Effect of substrate concentration and scale up on the polygalacturonase production
Other Titles: Substrat konsantrasyonu ve ölçek büyütmenin poligalakturonaz üretimine etkisi
Authors: Göğüş, Nihan
Tarı, Canan
Keywords: Scale-up
Polygalacturonase
Aspergillus sojae
Orange peel
Issue Date: 2019
Publisher: Gıda Teknolojisi Derneği
Abstract: Pectinases have been used for many industrial applications since long time ago. The largest industrial application of these enzymes is in fruit juice and wine production for the extraction, filtration and clarification and for the maceration of fruits and vegetables. They work by enzymatic breaking down of the cell wall.In this study it was aimed to use the previously optimized shake flask media formulation in batch mode 1 L scale serial bioreactor system and 5 L scale in order to investigate the effects of substrate concentration and scale on PG activity and biomass production. In conclusion it was observed that average PG activity (101.29 U/ml) obtained in 5L scale bioreactor experiments was higher than the maximum PG activity (88.55 U/ml) at 40 g/L orange peel (OP) concentration obtained in the 1 L scale substrate concentration experiment. Furthermore,PG activity increased with an increase in substrate concentration except for 60 g/L orange peel concentration.
Pektinazlar, uzun zaman önceden beri bir çok endüstriyel uygulama için kullanılmıştır. Bu enzimlerin en büyük endüstriyel uygulaması meyve suyu ve şarap üretiminde ekstraksiyon, berraklaştırma ve filtrasyon ayrıca meyve ve sebzelerin maserayonudur. Hücre duvarının enzimatik parçalanması yoluyla etki ederler. Bu çalışmada, substrat konsantrasyonunun ve ölçek büyütmenin PG aktivitesi ve biyokütle üretimi üzerindeki etkilerini araştırmak için daha önce erlenlerde optimize edilmiş medya formülasyonunun kesikli tip 1 L ölçekli seri biyoreaktör sistemi ve 5 L ölçekte kullanılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, 5 L ölçekli biyoreaktör deneylerinde elde edilen ortalama PG aktivitesinin (101,29 U/ml), 1 L ölçekli substrat konsantrasyonu deneyinden elde edilen 40 g/L portakal kabuğu konsantrasyonundaki maksimum PG aktivitesinden (88,55 U/ml) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 60 g/L portakal kabuğu konsantrasyonu hariç substrat konsantrasyonu arttıkçaPG aktivitesi de artmıştır.
URI: https://doi.org/10.15237/gida.GD19054
https://hdl.handle.net/11147/11743
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/393783
ISSN: 1300-3070
1309-6273
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
89a48df8-a4b8-4423-9fa1-da9119cc14e3.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

794
checked on May 22, 2023

Download(s)

44
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.