Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11028
Title: Experimental investigation of the pressure drop performance and the cavitation of a plunger valve
Other Titles: İğneli vanalarda basınç düşümü performansının ve kavitasyonun deneysel incelenmesi
Authors: Aydeniz, Emre
Advisors: Özkol, Ünver
Keywords: Control valves
Hydrodynamics
Plunger valve
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Aydeniz, E. (2020). Experimental investigation of the pressure drop performance and the cavitation of a plunger valve. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This thesis, realized within the scope of a TUBITAK project of DOĞUġ VANA A.ġ, is aimed to characterize the pressure drop and cavitation performance of plunger valve with various cavitation lattices in different opening ratios. Pressure drop performance and cavitation studies have been examined experimentally. Loss coefficients and flow coefficients were used to examine the pressure drop performance of four different types of cavitation lattices. According to the results of this experimental study, it was observed that the loss coefficient is almost independent of Reynolds number except for Re < 4x105. Cavitation creates vibration and noise in high-frequency ranges. Therefore, cavitation detection was examined in the high-frequency range of 5 kHz to 18 kHz and was performed using an accelerometer. Fourier Transform (FT) and Power Spectrum Density (PSD) were used to measure the energy levels of vibrations. Cavitation limits (incipient and critical cavitation) were detected by comparing PSD levels and cavitation indexes at different aperture ratios for all lattices. As a result, the safe cavitation range for the valve was determined by comparing the cavitation indexes according to the valve opening ratio. A new cavitation index estimation study was performed for the new diameter and upstream pressure values with the effect of size scaling and pressure scaling.
TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilen bu tezin amacı, farklı açıklık oranlarında çeşitli kavitasyon kafesleri ile iğneli vananın basınç düşüş performansını ve kavitasyonunu karakterize etmektir. Bu çalışma DOĞUŞ VANA firması ile yapılmıştır. Basınç düşüş performansı ve kavitasyon çalışmaları deneysel olarak incelenmiştir. Dört farklı kafes türünün basınç düşüş performansı incelemek için kayıp katsayıları ve akış katsayıları kullanılmıştır. Bu deneysel çalışmanın sonuçlarına göre, kayıp katsayısının Re <4x105 dışında Reynolds sayısından neredeyse bağımsız olduğu görülmüştür.Kavitasyon, yüksek frekans aralıklarında titreşim sesleri oluşturur. Bu nedenle, 5 kHz ile 18 kHz arasındaki yüksek frekans aralıklarında kavitasyon tespiti incelendi ve ivmeölçer kullanılarak gerçekleştirildi. Fourier Dönüşümü (FT) ve dB cinsinden Güç Spektrum Yoğunluğu (PSD), titreşimlerin enerji seviyelerini ölçmek için kullanılmıştır. Tüm kafesler için farklı açıklık oranlarında dB ve kavitasyon indeksleri karşılaştırılarak kavitasyon sınırları (başlangıç ve kritik kavitasyon) tespit edildi. Sonuç olarak, vana açıklık oranına göre kavitasyon indeksleri karşılaştırılarak vana için güvenli kavitasyon aralığı belirlendi. Boyut ölçeklendirmesi ve basınç ölçeklendirmesinin etkisiyle yeni çap ve yukarı akış basınç değerleri için yeni bir kavitasyon indeksi tahmin çalışması yapıldı.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves. 45-47)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11028
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10375752.pdfMasterThesis3.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

226
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

332
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.