Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11001
Title: Wind turbine power curve update based on atmospheric conditions and structural fatigue
Other Titles: Atmosfer durumuna ve yapısal yorgunluğa bağlı güç eğrisi güncellemesi
Authors: Bingöl, Ferhat
Gökçen Akkurt, Gülden
Demir, Erdem
Keywords: Wind turbines
Wind energy
Power curve uptade
Issue Date: Jul-2020
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Demir, E. (2020). Wind turbine power curve update based on atmospheric conditions and structural fatigue. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Wind energy is still developing industry and people who work in this industry working hard to accomplish the difficulties. Problems are not arise only by nature of wind but technological developments, methods and even market pressure itself. Wind turbine theoretical power curves are given only for certain conditions and one can easily say that those conditions are not met in real sites. This difference generates a uncertainty in AEP calculations thus financial models become less reliable. Shifting power curve by taking atmospheric effects into account will give more realistic power curve thus more accurate AEP and financial models. In this study, effects of atmospheric conditions and correction methods on NREL 5MW wind turbines power curve have been investigated and importance of corrected power curve has been discussed.
Rüzgar enerjisi hala gelişmekte olan bir endüstridir ve bu alanda çalışan insanlar ortaya çıkan zorlukları çözmek için ciddi çalışma içerisindedir. Ortaya çıkan problemler sadece doğanın ortayta çıkardığı problemler değil, teknolojik gelişmeler, kullanılan metodlar ve hatta pazarın yarattığı ticari baskıdan dolayı ortaya çıkmaktadır. Rüzgar türbinlerinin teorik olarak veirlen güç eğrileri belirli koşullar için hesaplanmakta ve hemen hiç bir gerçek sahada bu koşullar elde edilememektedir. Ortaya çıkan bu fark ise yıllık enerji üretimi hesaplarında bize bir belirsizlik getirmektedir bundan dolayı yapılan finansal modellerde güvenilirliğini yitirmektedir. Atmosferik etkileri göz önüne alarak güç eğrisinin güncellenmesi, daha gerçekci bir güç eğrisi elde edilmesine ve daha doğru ve güvenilir yıllık üretim hesabı ve finansal modeller verecektir. Bu çalışmada atmosferik etkiler ve düzeltme metodları, NREL 5MW rüzgar türbini güç eğrisi için incelenmiş ve düzeltilmiş güç eğrisinin önemi tartışılmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Engineering, Izmir, 2020
Includes bibliographical references (leaves: 71-74)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11001
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File SizeFormat 
10332985.pdf21.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

412
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.