Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10351
Title: Mikrobiyal ksilanazlar ve gıda endüstrisinde kullanım alanları
Other Titles: Microbial xylanases and their applications in food industry
Authors: Yeğin, Sırma
Büyükkileci, Ali Oğuz
Keywords: Ksilanaz
Lignoselüloz
Biyoproses
Issue Date: 2015
Publisher: Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti.
Abstract: Ksilanazlar, doğada bitki hücre duvarının yapısında bulunan ksilanın hidrolizini sağlayan enzimlerdir. Çok yaygın kullanım alanı bulunan bu enzimler gıda ve yem sektörü açısından da büyük önem taşımaktadırlar. Endüstriyel ksilanaz üretimi mikrobiyal biyoproseslerle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu enzimlerin biyosentez düzeyi, biyokimyasal ve teknolojik özellikleri, üretimde kullanılan mikroorganizma ve biyoproses koşullarına göre farklılık göstermektedir. Son zamanlarda ksilanazların üretim düzeylerinin arttırılması, saflaştırılması ve karakterizasyonu üzerinde çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak günümüzde sürdürülebilir, çevreci ve ekonomik proseslerin geliştirilmesi adına alışılmışın dışında ve çok yönlü kullanılabilen yeni enzim sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu derlemede, ksilanın yapısı, ksilanaz grubu enzimlerin sınıflandırılması, mikrobiyal ksilanaz üretimi, saflaştırılması, karakterizasyonu ve gıda sektöründe uygulamaları üzerinde durulmuştur.
Xylanases are the enzymes that are responsible for the hydrolysis of xylans existing in the plant cell wall. These enzymes, which are having widespread applications, are also very important for food and feed industries. Industrial production of xylanase is carried out by the microbial bioprocesses. The biosynthesis level and the biochemical and technological properties of these enzymes are influenced by the microbial strain chosen and the features of the bioprocess. In recent years, several studies have been conducted on the production, purification and characterization of these enzymes. However, today there is still a need for novel and versatile enzymes for the development of sustainable, environmentally friendly and economically feasible processes. This review emphasizes on the bioprocess routes to obtain high enzyme titer, the purification and characterization of xylanases and the industrial applications of xylanases with the focus on food industry.
URI: https://hdl.handle.net/10351
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/194171
ISSN: 1304-7582
2148-015X
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mikrobiyal Ksilanazlar.pdf165.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

582
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

54
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.