Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10317
Title: Bağlamsal doğrulama için bir yazılım tasarım şablonu
Other Titles: A software design pattern for contextual validation
Authors: Tuğlular, Tuğkan
Keywords: Yazılım tasarım şablonu
Bağlamsal doğrulama
Nesne temelli tasarım ilkeleri
Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi
Abstract: Yazılım tasarım şablonları, tekrar eden yazılım tasarım problemleri için hazır çözümler sunar. Model-Görünüm-Denetçi (İng. MVC) gibi bileşik tasarım şablonları ise, var olan tasarım şablonlarının biraraya getirilmesi ile daha büyük ölçekli problemleri çözmek için geliştirilmektedir. Bu çalışmada bağlamsal doğrulama problemi için bir bileşik tasarım şablonu geliştirilmiştir. Bağlamsal doğrulama, bir işlem gerçekleş- tirilmeden önce o işlem için gerekli tüm nesnelerin gerekli koşulları sağladığının doğrulanması anlamına gelmektedir. Bileşik tasarım şablonu geliştirme yöntemi ile ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu; tek sorumluluk, açık-kapalı ve bağımlılığı tersine çevirme nesne temelli tasarım ilkelerine göre geliştirilmiştir. Geliştirilen bağlamsal doğrulama tasarım şablonu bünyesinde Ziyaretçi, Strateji, Dekoratör ve Bildirim tasarım şablonlarını barındırmaktadır. Ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu, kullanım şekli itibariyle iki örnek uygulama üzerinde tartışılmıştır.
Software design patterns provide readily available solutions for recurring software design problems. Composite design patterns, such as Model-View-Controller (MVC), provide solutions for large scale design problems by bringing existing design patterns together. In this work, a composite design pattern is developed for contextual validation problem. Contextual validation means validating all necessary conditions of all context objects defined by the context. In this work, development method for composite design patterns is followed by using single responsibility, open-closed, dependency inversion principles of object oriented design. The proposed contextual validation design pattern includes Visitor, Strategy, Decorator and Notification design patterns. Usage of the proposed contextual validation design pattern is discussed on two case studies
URI: https://hdl.handle.net/10317
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/257807
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
64925071-7b87-465a-89a1-a5af030a46a7.pdf801.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

40
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.