Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10317
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTuğlular, Tuğkan-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:49Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:49Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn1302-9304-
dc.identifier.issn2547-958X-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10317-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/257807-
dc.description.abstractYazılım tasarım şablonları, tekrar eden yazılım tasarım problemleri için hazır çözümler sunar. Model-Görünüm-Denetçi (İng. MVC) gibi bileşik tasarım şablonları ise, var olan tasarım şablonlarının biraraya getirilmesi ile daha büyük ölçekli problemleri çözmek için geliştirilmektedir. Bu çalışmada bağlamsal doğrulama problemi için bir bileşik tasarım şablonu geliştirilmiştir. Bağlamsal doğrulama, bir işlem gerçekleş- tirilmeden önce o işlem için gerekli tüm nesnelerin gerekli koşulları sağladığının doğrulanması anlamına gelmektedir. Bileşik tasarım şablonu geliştirme yöntemi ile ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu; tek sorumluluk, açık-kapalı ve bağımlılığı tersine çevirme nesne temelli tasarım ilkelerine göre geliştirilmiştir. Geliştirilen bağlamsal doğrulama tasarım şablonu bünyesinde Ziyaretçi, Strateji, Dekoratör ve Bildirim tasarım şablonlarını barındırmaktadır. Ortaya konan bağlamsal doğrulama tasarım şablonu, kullanım şekli itibariyle iki örnek uygulama üzerinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSoftware design patterns provide readily available solutions for recurring software design problems. Composite design patterns, such as Model-View-Controller (MVC), provide solutions for large scale design problems by bringing existing design patterns together. In this work, a composite design pattern is developed for contextual validation problem. Contextual validation means validating all necessary conditions of all context objects defined by the context. In this work, development method for composite design patterns is followed by using single responsibility, open-closed, dependency inversion principles of object oriented design. The proposed contextual validation design pattern includes Visitor, Strategy, Decorator and Notification design patterns. Usage of the proposed contextual validation design pattern is discussed on two case studiesen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYazılım tasarım şablonu-
dc.subjectBağlamsal doğrulama-
dc.subjectNesne temelli tasarım ilkeleri-
dc.titleBağlamsal doğrulama için bir yazılım tasarım şablonuen_US
dc.title.alternativeA software design pattern for contextual validationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorTuğlular, Tuğkan-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Computer Engineeringen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage888en_US
dc.identifier.endpage898en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid257807en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept03.04. Department of Computer Engineering-
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
64925071-7b87-465a-89a1-a5af030a46a7.pdf801.8 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 20, 2024

Download(s)

50
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.