Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10273
Title: Siyah meyveli incir çeşitlerinin kurutularak değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of black fig varieties as dried
Authors: Konak, Ramazan
Kösoğlu, İlknur
Tan, Nilgün
Kocataş, Hilmi
Yemenicioğlu, Ahmet
Keywords: Güneşte kurutma
Kuru incir
Siyah incir
Issue Date: 2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract: İncir, yüksek oranda diyet lif, fenolik madde ve mineralleri içeren bir meyvedir. Ülkemizin sahip olduğu zengin incir mirası göz önüne alındığında antioksidan kapasitesi çok yüksek, renkli çeşitler mevcut olmasına rağmen bunların kurutularak değerlendirilme uygulamaları yok denecek kadar azdır. Bu çalışma ile İncir Araştırma Enstitüsü genetik kaynaklar parselinde bulunan siyah renkli çeşitlerden 9 tanesi ve standart kurutmalık çeşitler olan Sarılop ve Sarızeybek çeşitleri kullanılmıştır. Meyveler geleneksel yönteme göre kerevetler ile güneş altında kurutulup çeşitlerin kuruma kapasiteleri ve kuru meyve kaliteleri tespit edilmiştir. Standart kurutmalık çeşitlerin yanı sıra 1101, 1102 ve 1012 kod numaralı siyah renkli çeşitlerin kurutmaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
Fig fruits contain high dietary fiber, phenolic compounds and minerals. Although there are many black figs varieties in Turkey, studies related to drying of colored figs scarce. In this study, 9 black colored figs varieties and standard fig varieties (Sarılop and Sarızeybek) from Fig Research Institute were dried, and quality parameters of dried fruits were investigated. The drying was conducted on trays by classical sundrying. The results of this work clearly showed the suitability of black colored varieties with code number 1101, 1102 and 1012 for sundrying.
URI: https://hdl.handle.net/10273
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/193644
ISSN: 1300-7009
2147-5881
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
64925071-7b87-465a-89a1-a5af030a46a7.pdf801.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

44
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.