Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10260
Title: Gıda ışınlaması, uygulamaları ve tüketicinin ışınlanmış gıdaya bakış açısı
Other Titles: Food irradiation, applications and consumer attitudes towards irradiated food
Authors: Korel, Figen
Orman, Sibel
Korel, Figen
Orman, Sibel
Izmir Institute of Technology. Food Engineering
Keywords: Gıda güvenliği
Gıda koruma
Issue Date: 2005
Publisher: Harran Üniversitesi
Abstract: Gıda güvenliğinin sağlanması için daha iyi gıda muhafaza yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda ışınlaması, mikoorganizmaların, parazitlerin ve böceklerin gelişimi ile depolama ve dağıtım sırasında oluşabilecek ciddi kayıpları kontrol altında tutabileceği öngörülen yöntemlerden biridir. Işınlama uygulamaları gıda ürünlerinin raf ömrünü artırmaktadır. Bu makalede ışınlamanın gıda ürünlerinin muhafazasında kullanımı ve tüketicilerin ışınlanmış gıdaya bakış açıları incelenmiştir.
Better food preservation methods are needed to assure food safety for consumption. Food irradiation is one of the methods to be considered to control the presence of microorganisms, parasites and insects, and to control severe losses during storage and distribution. Application of food irradiation increases shelf life of irradiated food products. In this paper, the use of irradiation in food products preservation and consumers attitudes towards irradiated food were investigated.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVeU56WTI
https://hdl.handle.net/10260
ISSN: 1300-6819
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
00fb708b-46d7-4e82-bc2b.pdf245.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Sep 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.