Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10260
Title: Gıda ışınlaması, uygulamaları ve tüketicinin ışınlanmış gıdaya bakış açısı
Other Titles: Food irradiation, applications and consumer attitudes towards irradiated food
Authors: Korel, Figen
Orman, Sibel
Keywords: Gıda güvenliği
Gıda koruma
Issue Date: 2005
Publisher: Harran Üniversitesi
Abstract: Gıda güvenliğinin sağlanması için daha iyi gıda muhafaza yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda ışınlaması, mikoorganizmaların, parazitlerin ve böceklerin gelişimi ile depolama ve dağıtım sırasında oluşabilecek ciddi kayıpları kontrol altında tutabileceği öngörülen yöntemlerden biridir. Işınlama uygulamaları gıda ürünlerinin raf ömrünü artırmaktadır. Bu makalede ışınlamanın gıda ürünlerinin muhafazasında kullanımı ve tüketicilerin ışınlanmış gıdaya bakış açıları incelenmiştir.
Better food preservation methods are needed to assure food safety for consumption. Food irradiation is one of the methods to be considered to control the presence of microorganisms, parasites and insects, and to control severe losses during storage and distribution. Application of food irradiation increases shelf life of irradiated food products. In this paper, the use of irradiation in food products preservation and consumers attitudes towards irradiated food were investigated.
URI: https://hdl.handle.net/10260
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/45276
ISSN: 1300-6819
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
00fb708b-46d7-4e82-bc2b.pdf245.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

848
checked on May 22, 2023

Download(s)

754
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.