Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKorel, Figen-
dc.contributor.authorOrman, Sibel-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:21Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:21Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.issn1300-6819-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRVeU56WTI-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10260-
dc.description.abstractGıda güvenliğinin sağlanması için daha iyi gıda muhafaza yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda ışınlaması, mikoorganizmaların, parazitlerin ve böceklerin gelişimi ile depolama ve dağıtım sırasında oluşabilecek ciddi kayıpları kontrol altında tutabileceği öngörülen yöntemlerden biridir. Işınlama uygulamaları gıda ürünlerinin raf ömrünü artırmaktadır. Bu makalede ışınlamanın gıda ürünlerinin muhafazasında kullanımı ve tüketicilerin ışınlanmış gıdaya bakış açıları incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractBetter food preservation methods are needed to assure food safety for consumption. Food irradiation is one of the methods to be considered to control the presence of microorganisms, parasites and insects, and to control severe losses during storage and distribution. Application of food irradiation increases shelf life of irradiated food products. In this paper, the use of irradiation in food products preservation and consumers attitudes towards irradiated food were investigated.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherHarran Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofHarran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda güvenliğien_US
dc.subjectGıda koruma-
dc.titleGıda ışınlaması, uygulamaları ve tüketicinin ışınlanmış gıdaya bakış açısıen_US
dc.title.alternativeFood irradiation, applications and consumer attitudes towards irradiated fooden_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Food Engineeringen_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptDepartment of Food Engineering-
Appears in Collections:Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
00fb708b-46d7-4e82-bc2b.pdf245.59 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Oct 23, 2021

Download(s)

20
checked on Oct 23, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.