Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10258
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGür, Şebnem-
dc.contributor.authorYar, Müjde-
dc.contributor.authorKorkmaz, Koray-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:21Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:21Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.issn1300-1884-
dc.identifier.issn1304-4915-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17341/gazimmfd.369866-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10258-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/267428-
dc.description.abstractHareketli köprüler ilk zamanlar korunma ihtiyacı ile tasarlanmıştır. Modern zamanlarda ise ulaşımıkolaylaştırmak için geliştirilmeye devam edilmektedir. Sabit köprülerin aksine farklı kullanım senaryolarınıdesteklemeleri sebebiyle tercih edilmektedirler. Bu yazıda mevcut hareketli köprüler kinematik özellikleriaçısından tanıtılmış, hangi kullanım seneryolarını destekledikleri ve eksik kaldıkları yönler açıklanmıştır.Daha sonra güncel bir örnek olan Rolling Bridge'de kullanılmış strüktürel mekanizmanın tasarım prensiplerden yararlanarak, tüm kullanım senaryolarını destekleyen form değiştirebilen köprü için çokdevreli ve iki serbestlikli yeni bir strüktürel mekanizma önerilmiştir. Son olarak mekanizmanın pozisyonanalizi yapılarak Microsoft Excel® ortamında gerçekleştirilen grafik sunulmuşturen_US
dc.description.abstractAt first moveable bridges are built with the need of protection. Also they are developed to ease transportationin modern times. They are in favor compared to stable bridges due to their adaptive capabilities for varioussituations. In this article existing moveable bridges are introduced in terms of their kinematic properties and their abilities to respond different transportation needs are examined. Later on, making use of the structuralmechanism design principles of a contemporary example, the Rolling Bridge, a novel two degrees-offreedom multi-loop structural mechanism that can support all types of usage scenarios is proposed for atransformable bridge. Lastly a position analysis of the mechanism is done and a graphic is presented inMicrosoft Excel®en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherGazi Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntiparallelogram mechanism-
dc.subjectMoveable bridge-
dc.subjectPosition analysis-
dc.subjectHareketli köprü tasarımı-
dc.titleÇok fonksiyonlu form değiştirebilir köprü tasarımı için iki serbestlikli strüktürel mekanizma önerisien_US
dc.title.alternativeA novel two degrees-of-freedom structural mechanism proposal for multi-functional transformable bridgeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorGür, Şebnem-
dc.institutionauthorYar, Müjde-
dc.institutionauthorKorkmaz, Koray-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1379en_US
dc.identifier.endpage1391en_US
dc.identifier.wosWOS:000417994200030en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85038861225en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid267428en_US
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
10.17341-gazimmfd.369866-389002.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jan 30, 2023

Page view(s)

2,224
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

114
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.