Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10156
Title: Solunabilir tozun su spreyleri kullanılarak bastırılmasında son gelişmeler
Other Titles: Recent developments on the suppression of respirable dust using water sprays
Authors: Polat, Hürriyet
Polat, Mehmet
Gürgen, Sabit
Polat, Hürriyet
Polat, Mehmet
Izmir Institute of Technology. Chemical Engineering
Izmir Institute of Technology. Chemistry
Keywords: Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Issue Date: 2000
Abstract: Türkiye'de görülen meslek hastalıklarının çoğunu tozun solunmasından kaynaklanan pnömokonyoz oluşturmaktadır. Bu yazının amacı, yeraltı ocaklarında işçi sağlığı açısından sakıncalı olan havada asılı tozların, su spreyleri kullanılarak bastırılması konusunda gelinen aşamayı sunmaktır. Bu amaçla, havada asılı toz ve su damlalarıyla yapılan detaylı çalışmalar ışığında, sprey suyuna katılan yüzey aktif maddelerin istenen verim artışını sağlayamama nedenleri ele alınmakta ve su spreylerinin Türkiye'deki maden ocaklarında kullanım olanakları tartışılmaktadır.
Majority of the work-related diseases in Turkey can be attributed to dust oriented pulmonary diseases, namely pneumoconiosis. The purpose of this paper is to present the recent state in our understanding about the airborne dust and the water sprays utilized to suppress it in underground mines. For this purpose, a detailed characterization of airborne spray droplets and dust particles in air is presented along with the answer to why the surface active agents have not provided a satisfactory increase in dust suppression efficiency. The results are extended to current practices in Turkish underground mines and the necessary courses of action to increase the dust suppression efficiency in light of the above studies are outlined.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpRd01qRXg
https://hdl.handle.net/10156
ISSN: 0024-9416
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Sep 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.