Browsing by Category Diğer

Showing results 349 to 368 of 515 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Paladyum N-heterokarben kompleksleri içeren zeolitlerin Heck ve Suzuki tepkimelerinde katalizör olarak kullanılmasıArtok, Levent ; Aksın, Özge; Bulut, Hatice; Durgun, Gülay
2008Paladyum ve rodyum katalizli tandem karbonilatif kenetlenme tepkimeleriArtok, Levent ; Aksın Artok, Özge; Kuş, Melih ; Dege, Nurcan Fatma; Özkılınç, Yelda Fatma
2020Pamukta lif verimi ve kalite karakterleri için kantitatif karakter lokus analizleriDoğanlar, Sami 
15-Jan-2021Pandemi süreci ve açık bilimGürdal, Gültekin 
2017Parçacık hızlandırıcılarında Higgs ince ayarının izlerinin sürülmesiDemir, Durmuş Ali 
2011Patlama ve balistik tehditlere karşı koruyucu çok katmanlı malzeme sistemlerinin yüksek deformasyon hızlarında mekanik ve nümerik test metotlarının geliştirilmesi ve optimizasyonuTaşdemirci, Alper 
2014Patlamaya dayanıklı yarı küresel tekrarlı çekirdek malzemesi ihtiva eden sandviç yapıların geliştirilmesi ve optimizasyonuTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa 
2007Patlıcanda glycoalkaloid analizi için metot geliştirilmesiEanes, Ritchie C. ; Parlayan, Filiz; Tek, Neslihan ; Akgül, Yurdanur
2018Pentablok kopolimer bazlı yeni bir ince film kompozit nanofiltrasyon membranı geliştirilmesiAlsoy Altınkaya, Sacide ; Mallapragada, Surya K.
2012Peplit türevlerinin gaz farkı reaksiyon mekanizmalarının kütle spektrometre ile incelenmesiYalçın, Talat 
Nov-2016Perspectives for solid biopolymer electrolytes in dye sensitized solar cell and battery applicationSingh, Rahul; Polu, Anji Reddy; Bhattacharya, B.; Rhee, Hee-Woo; Varlıklı, Canan ; Singh, Pramod K.
2019Peynir altı suyu (PAS) proteini-hemiselüloz kompleksine Lactobacillus pentosus’un mikroenkapsülasyonu ve sofralık zeytine empregnasyonuBaysal, Ayşe Handan ; Harsa, Hayriye Şebnem 
2016pH cevaplayabilen PEG-peptid konjugatı bazlı antikanser ilaç taşıyıcı sistemleri geliştirilmesiTop, Ayben 
Sep-2003Physical and chemical interactions in coal flotationPolat, Mehmet ; Polat, Hürriyet ; Chander, Subhash
2010Plazma nitrürlenmiş CoCrMo ortopedik alaşım malzemesinin yapısal ve kompozisyonel karakterizasyonuÖztürk, Orhan ; Rıvıere, Jean Paul; Pichon, Luc; Okur, Serdal
2002Polimer kompozit malzemelerin üretimi ve karakterizasyonuTıhmınlıoğlu, Funda ; Ülkü, Semra ; Özmıhçı, Filiz ; Pehlivan, Hilal
2003Polimerlerin transport özelliklerinin gravimetrik yöntemle ölçülmesiAlsoy Altınkaya, Sacide ; Tıhmınlıoğlu, Funda ; Yürekli, Yılmaz
2012Polioksometallerin (Metal= Mo, V, Ti, Nb) katı hal koordinasyon kimyası: Organodiamin gruplarıyla şekillendirilen açık kristal yapılı polioksometalfosfatların hidrotermal sentezi ve tek kristal yapılarının aydınlatılmasıEmirdağ Eanes, Mehtap 
2021Polymer derived ceramic aerogelsAhmetoğlu, Çekdar Vakıf ; Semerci, Tuğçe; Gurlo, Aleksander; Soraru, Gian Domenico
2008PrefaceYiğitcanlar, Tan; Velibeyoğlu, Koray ; Baum, Scott