Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13544
Title: Paladyum N-heterokarben kompleksleri içeren zeolitlerin Heck ve Suzuki tepkimelerinde katalizör olarak kullanılması
Authors: Artok, Levent
Aksın, Özge
Bulut, Hatice
Durgun, Gülay
Keywords: Paladyum
Mizoroki-Heck tepkimesi
Suzuki tepkimesi
Hetorejen katalizörler
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Silika bağlı Pd-N-heterosiklik karben kompleksleri ve paladyum yüklü silika bağlı imidazolinyum tuzlan bromoarenlerin Mizoroki-Heck tepkimelerinde yüksek aktivite göstermiştir. Tepkimeler liganddan ayrılan Pd tarafından katalizlenmiştir. Tepkime sonunda Pd silika yüzeyine çökelerek tekrar kazanılmıştır. Pd yüklü NaY zeolit bromoarenlerin Suzuki tepkimelerinde yüksek TOF aktivitesi göstermiştir. Katalizörün aktiflik göstermesi için ortamda suyun bulunması elzemdir. Katalizör kloroarenler için de aktivite göstermiştir. Ancak tepkime ortamında suyun bulunması katalizör aktivitesine olumsuz etki göstermiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13544
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File10.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

10
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.