Browsing by Category Diğer

Showing results 96 to 115 of 535 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Mar-2011Corrigendum to ‘‘The effect of surface treatment on CaP deposition of Ti6Al4V open cell foams in SBF solution.’’ [Ceram. Int. 39 (2010) 1805–1816]Türkan, Uğur; Güden, Mustafa 
2024Corrigendum to “Chlorinated phosphorene for energy application” [Comput. Mater. Sci. 231 (2024) 112625] (Computational Materials Science (2024) 231, (S0927025623006195), (10.1016/j.commatsci.2023.112625))Hassani, N.; Yagmurcukardes, M.; Peeters, F.M.; Neek-Amal, M.
2024Corrigendum to “Chlorinated phosphorene for energy application” [Comput. Mater. Sci. 231 (2024) 112625] (Computational Materials Science (2024) 231, (S0927025623006195), (10.1016/j.commatsci.2023.112625))Hassani,N.; Yagmurcukardes,M.; Peeters,F.M.; Neek-Amal,M.
Mar-2018Corrigendum to “Hierarchically porous polymer derived ceramics: A promising platform for multidrug delivery systems”[Mater. Des. 140(Supplement C) (2018) 37–44]Ahmetoğlu, Çekdar Vakıf ; Zeydanlı, Damla; Özalp, Veli Cengiz; Borsa, Barı Ata; Soraru, Gian Domenico
2021Corrigendum to “Kinematic design of a non-parasitic 2R1T parallel mechanism with remote center of motion to be used in minimally invasive surgery applications” [Mechanism and Machine Theory 153 (2020) 104013] (Mechanism and Machine Theory (2020) 153, (S0094114X20302342), (10.1016/j.mechmachtheory.2020.104013))Yaşır, Abdullah; Kiper, Gökhan ; Dede, Mehmet İsmet Can 
May-2006Corrigendum to “Modification of a montmorillonite–illite clay using alkaline hydrothermal treatment and its application for the removal of aqueous Cs+ ions” [J. Colloid Interface Sci. 295 (2006) 303–309]Öztop, Bahar; Shahwan, Talal 
2019Corrigendum to “The importance of boron in biological systems” [J. Trace Elem. Med. Biol. 45 (2018) 156–162]Uluışık, İrem; Karakaya, Hüseyin Çağlar ; Koç, Ahmet 
2019Corrigendum to “Use of deep eutectic solvents in the enzyme catalysed production of ethyl lactate” [Process Biochem. 84 (2019) 53–59]Arıkaya, Azime ; Ünlü, Ayşe Ezgi; Takac, Serpil
2-Jun-2016Corrigendum: Alienated and politicized? Young planners’ confrontation with entrepreneurial and authoritarian state intervention in urban development in TurkeyPenpecioglu, Mehmet; Taşan Kok, Tuna
2023Corrigendum: Bioactive snail mucus-slime extract loaded chitosan scaffolds for hard tissue regeneration: the effect of mucoadhesive and antibacterial extracts on physical characteristics and bioactivity of chitosan matrix (2021 Biomed. Mater. 16 065008)Perpelek, Merve; Tamburacı, Sedef; Aydemir, Selma; Tıhmınlıoğlu, Funda ; Baykara, Başak; Karakaşlı, Ahmet; Havıtçıoğlu, Hasan
2023Corrigendum: Bioactive snail mucus-slime extract loaded chitosan scaffolds for hard tissue regeneration: the effect of mucoadhesive and antibacterial extracts on physical characteristics and bioactivity of chitosan matrix (2021Biomed. Mater.16 065008) [2]Perpelek, M.; Tamburaci, S.; Aydemir, S.; Tihminlioglu, F. ; Baykara, B.; Karakasli, A.; Havitcioglu, H.
2022CPT-based liquefaction resistance of clean and silty sands: A drainage conditions based approach Nurhan Ecemis (Aug, 10.1007/s10518-022-01501-0, 2022)Arık, Mustafa Sezer ; Ecemiş, Nurhan ; Monkul, Mehmet Murat; Tütüncü, Yunus Emre
2019A critical review on classification and terminology of scissor structuresMaden, Feray; Akgün, Yenal; Kiper, Gökhan ; Gür, Şebnem ; Yar, Müjde; Korkmaz, Koray 
2010Çapraz-kama haddeleme prosesinin teknik özelliklerinin Türk ve Belarus endüstrileri için detaylandırılmasıGüden, Mustafa ; Yardımoğlu, Bülent ; Çakırcalı, Metin; Kılıçaslan, Cenk
2018Çeşitli ilaç etken maddelerinin kapiler elektrokromatografi ile tayini için yeni kapiler kolonlar geliştirilmesiEroğlu, Ahmet Emin ; Çağır, Ali ; Karabudak, Engin ; Yıldız, Ümit Hakan 
2013Çeşitli mikroalglerin karotenoid içeriklerinin kromatografik/spektroskopik yöntemlerle araştırılması ve ekstrakte edilecek karotenoidlerin antioksidan aktivetelerinin akış enjeksiyon analiz sistemiyle belirlenmesiEroğlu, Ahmet Emin ; Conk Dalay, Meltem; Erdoğan, Ayşegül
2015Çift cidarlı cephelerin akış ve enerji modellemesi yapılarak performanslarının nicel olarak incelenmesi ve sundukları mimari olanakların nitel sorgulamasıBaşaran, Tahsin ; Erek, Aytunç; Ersoy, Ufuk; İnan, Tuğba; Kutluay, Pınar
2013Çimento esaslı sensör üretimiTeomete, Egemen; Erdem, Tahir Kemal 
2014Çizgilerin Castelnuovo-Mumford regülaritesi ve döngü-kıran komplekslerin topolojisiCivan, Yusuf; Bıyıkoğlu, Türker 
2012Çok katlı konut yapılarının enerji performansları ile tasarım verimlilik göstergeleri arasındaki ilişkinin belirlenmesiKazanasmaz, Zehra Tuğçe ; Ekmen, Kenan Evren; Turhan, Cihan; Gökçen Akkurt, Gülden ; Erlalelitepe, İlknur