Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9827
Title: Music information retrieval for Turkish music: Problems, solutions and tools
Other Titles: Türk Müziği için Müzik Bilgi Erişimi: problemler, çözüm önerileri ve araçlar
Authors: Bozkurt, Barış
Gedik, Ali Cenk
Karaosmanoğlu, M. Kemal
Bozkurt, Barış
Gedik, Ali Cenk
Izmir Institute of Technology. Electronics and Communication Engineering
Keywords: Türk müziği
Müzik Bilgi Erişimi
Makam sınıflandırma
Issue Date: 2009
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: Bu çalışma bilgi erişimi uygulamaları açısından Türk müziğinin Batı müziği ile farklılıklarını tartışmaya açmaktadır. Türk müziği bilgi erişimi için frekans histogramı kullanımını önermekte ve otomatik karar sesi tespiti, makam sınıflandırma, ses sistemi analizi, kuram – icra uyuşma düzeyinin ölçülmesi gibi uygulamalar için geliştirilmiş bir dizi aracı içeren Makam Aracı (Makam Toolbox) 1.0’ın ve beraberinde büyük bir parametrik veritabanının tanıtımını yapmaktadır.
This study discusses differences between Turkish music and Western music from an information retrieval perspective. It proposes use of frequency histograms for various music information retrieval applications: automatic tonic detection, makam classification, tuning analysis, theory-practice mismatch measurement. It announces a Matlab toolbox: Makam Toolbox 1.0 and a parametric database for Turkish music information retrieval research.
URI: https://doi.org/10.1109/SIU.2009.5136518
https://hdl.handle.net/11147/9827
ISBN: 978-142444436-6
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
05136518.pdf488.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Sep 25, 2021

Page view(s)

40
checked on Sep 27, 2021

Download(s)

22
checked on Sep 27, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.