Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9649
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorElçi, Şebnem
dc.contributor.advisorÖkten, Hatice Eser
dc.contributor.authorVural Aydın, Buse-
dc.date.accessioned2020-08-28T13:16:18Z
dc.date.available2020-08-28T13:16:18Z
dc.date.issued2019-12en_US
dc.identifier.citationVural Aydın, B. (2019). Effects of oxygenation in stratified reservoirs on concetrations of manganese and iron in bottom sediments. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9649
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 65)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIron and manganese accumulation in drinking water reservoirs is a challenging issue and should be controlled in order to prevent their adverse effects on human health. Accumulation of these elements not only clogs pipeline systems but also causes stains on fixtures and laundry. In addition, high concentrations of iron and manganese may lead to various health problems when ingested. This study focuses on the release mechanism of iron and manganese from sediments to water column and investigates methods to prevent this release. Effects of lack of hypolimnetic aeration, acid-base condition and thermal stratification on iron and manganese concentrations at water column were investigated through laboratory experiments. Experiments showed that total iron (Fe) and ferrous iron (Fe2+) concentrations in the water column decreased gradually following aeration in hypoxia conditions. A similar behavior was also observed for manganese concentrations. However, the concentration of dissolved manganese (Mn) in alkaline water condition is observed to be less than the aerated water case. This is an indication that iron and manganese react differently under different acidity of water in consideration.en_US
dc.description.abstractİçme suyu rezervuarlarında demir ve mangan birikimi önemli bir konudur ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için kontrol edilmelidir. Bu elementlerin birikmesi sadece boru hattı sistemlerini tıkamakla kalmaz, aynı zamanda armatürlerde ve çamaşırlarda lekelere neden olur. Ayrıca, ağız yoluyla vücuda alındığında sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu çalışma, sedimanlardan su kolonuna demir ve manganın salım mekanizmasına odaklanmakta ve bu salımın önlenmesi için yöntemleri incelemektedir. Deneylerde hipolimnetik havalandırma, asit-baz durumu ve termal tabakalaşmanın demir ve mangan konsantrasyonları üzerine etkileri incelenmiştir. Deneyler, su sütunundaki toplam demir (Fe) ve ferröz demir (Fe2+) konsantrasyonlarının, oksijensiz ortamın oluştuğu hipoksi su kolonunda havalandırma uygulaması ile birlikte zaman içerisinde azaldığını göstermiştir. Benzer bir davranış mangan konsantrasyonları için de geçerli olmaktadır. Fakat alkali koşullarda, suda çözünmüş mangan konsantrasyonu havalandırma koşuluna göre daha az olmaktadır. Bu da demir ve mangan elementlerinin su kolonunun farklı asidite koşullarında farklı reaksiyon verdiklerinin göstergesidir.en_US
dc.format.extentxi, 65 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDrinking water reservoirsen_US
dc.subjectIronen_US
dc.subjectManganeseen_US
dc.subjectHuman healthen_US
dc.subjectHypolimnetic oxygenationen_US
dc.subjectWater qualityen_US
dc.titleEffects of oxygenation in stratified reservoirs on concetrations of manganese and iron in bottom sedimentsen_US
dc.title.alternativeTabakalaşmış rezervuarlarda oksijenleştirmenin dip sedimandaki mangan ve demir konsantrasyonlarına etkisien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorVural Aydın, Buse-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10307150.pdf.pdfMasterThesis2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

42
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.