Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7557
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTaşcı, Burcu-
dc.contributor.authorAkyüz Levi, Eti-
dc.date.accessioned2020-01-06T08:03:10Z-
dc.date.available2020-01-06T08:03:10Z-
dc.date.issued2018-04en_US
dc.identifier.citationTaşcı, B., and Akyüz Levi, E. (2018). Kent içi arkeolojik alanlarda katmanlaşmanın analizi ve koruma sorunları: Foça örneği. Belleten, 82(293), 31-50.en_US
dc.identifier.issn0041-4255-
dc.identifier.issn0041-4255-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7557-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/287935-
dc.description.abstractFoça Batı Anadolu’da Prehistorik dönemden başlayarak Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz kolonisi ve Osmanlı dönemlerinde sürekli iskân görmüş, çok katmanlı bir yerleşimdir. Kentte arkeolojik kazı çalışmaları 20. yüzyıl başından günümüze aralıklarla devam etmektedir. Üçüncü dönem kazı çalışmaları Prof. Dr. Ömer Özyiğit başkanlığında 1989 yılından beri sürmektedir. Modern Foça kenti, tarihi yaklaşık M.Ö. 3000’lere dek uzanan antik Phokaia kentinin üstünde bir katman olarak bulunmakta ve kazı çalışmaları da kent içi arkeolojik alanlarda yoğunlaşmaktadır. Kentin tarihi katmanlaşmasında en üst tabaka olarak Osmanlı dönemi sivil mimarlık örnekleri öne çıkmaktadır. Bununla birlikte modern kent dokusunu az katlı, niteliksiz betonarme yapılar oluşturmaktadır. Kentte ilk sit kararlarının belirlendiği 1977 yılından günümüze dek sit sınırları pek çok kez değişmiş ve bu durum yeni yapılaşmanın önünü açmıştır. Özellikle turizmin ve ikincil konut yapımının artması ise kültür varlıklarına zarar vermiştir. Bu olumsuz durum kent içi arkeolojik alanlarda katmanlaşmanın zarar görmemesi için farklı yaklaşımlara gereksinim duyulduğunu göstermektedir. Kentsel arkeoloji çalışmaları bu gereksinime yanıt verecek nitelikte olup, kapsamlı tarih araştırmaları ile desteklenen kazı çalışmalarında ortaya çıkan verilerin, kentlerin koruma, planlama ve gelişim süreçlerine eklenmesini öngörmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTürk Tarih Kurumuen_US
dc.relation.ispartofBelletenen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArkeolojik mirasen_US
dc.subjectKoruma ve restorasyonen_US
dc.subjectKent arkeolojisien_US
dc.subjectKültürel Mirasen_US
dc.subjectFoçaen_US
dc.titleKent içi arkeolojik alanlarda katmanlaşmanın analizi ve koruma sorunları: Foça örneğien_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorTaşcı, Burcu-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.identifier.volume82en_US
dc.identifier.issue293en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.identifier.wosWOS:000431164400002en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85050077919en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid287935en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7557.pdfMakale (Article)3.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

120
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.