Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7484
Title: Assessment of wood laminated material for housing production
Other Titles: Ahşap lamine malzemenin konut üretimi için değerlendirilmesi
Authors: Balkan, Selçuk
Advisors: İnceköse, Ülkü
Keywords: Laminated wood
Composite wood
JZ House
Housing construction technology
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Balkan, S. (2019). Assessment of wood laminated material for housing production. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Today, laminated wood material is used in different types of structures. In many countries such as our country, as well as countries where this usage is intense, laminated wood material is not preferred in housing production yet. Although it seems that reinforced concrete structures have replaced wooden structures today, environmentally sensitive approaches expressed with concepts such as sustainability, ecological balance and repeatability have enabled the reuse of wood material. In this study, the properties of laminated wood technology, which is predicted to be an alternative technology to conventional construction technologies, are evaluated. With this assessment, laminated wood technology could be an alternative structure production technology in our country. At the beginning of the study, wood materials, wood damaging factors, composite wood materials, the use of wood in residential production and the use of laminated wood in residential production were examined under four main headings. The properties of wood materials and laminated wood materials were examined in detail and the methods, advantages and disadvantages of these materials were determined. This study is detailed on the structure of JZ House which was designed and built by architect Serhat AKBAY in Antalya with laminated wood technology. The laminated wooden parts produced for the building were examined based on scientific data on the design process, static resistance of the building, fire resistance, sustainability, environmental and human health contributions. With the evaluation, it is aimed to increase the preference of wooden structures constructed with developing wood technology.
Günümüzde lamine edilmiş ahşap malzeme, farklı tip yapılarda kullanılmaktadır. Bu kullanımın yoğun olduğu ülkeler olduğu gibi ülkemiz gibi birçok ülkede henüz konut üretiminde lamine ahşap malzeme tercih edilmemektedir. Günümüzde ahşap yapıların yerini betonarme yapılar almış gibi görünse de sürdürülebilirlik, ekolojik denge ve yinelenebilirlik gibi kavramlar ile ifadelendirilen çevreye duyarlı yaklaşımlar ahşap malzemenin ahşap malzemenin yeniden kullanımını sağlamıştır. Bu çalışmada lamine ahşap teknolojisinin yapı üretiminde konvansiyonel yapı teknolojilerine alternatif bir teknoloji olabilmesini sağlayacağı öngörülen özellikleri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ile lamine ahşap teknolojisinin ülkemizde alternatif bir yapı üretim teknolojisi olabileceği düşüncedi bilimsel veriler ışığında ortaya konulmuştur. Çalışmanın başlangıcında ahşap malzeme, ahşaba zarar veren etkenler, kompozit ahşap malzeme, ahşabın konut üretiminde kullanımı ve lamine ahşabın konut üretiminde kullanımı dört ana başlık altında incelenmiştir. Ahşap malzeme ve lamine ahşap malzeme özellikleri de detaylı olarak incelenerek yapılarda kullanımı yöntemleri, avantaj ve dezavantajları tespit edilmiştir. Bu inceleme lamine ahşap teknolojisi ile Antalya'da mimar Serhat Akbay tarafından tasarlanan ve inşa edilen JZ Evi yapısı üzerinde detaylandırılmıştır. Yapı için üretilen lamine ahşap parçalar, tasarım süreci, yapının statik direnci, yangın dayanımı, sürdürülebilirliğe, çevreye ve insan sağlığına olan katkıları bilimsel verilere dayanarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler ile gelişmekte olan ahşap teknolojisi kullanılarak inşa edilen ahşap yapıların tercih edilmesini artırmak amaçlanmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references ( leaves: 109-117)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7484
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T002039.pdfMasterThesis6.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

73,742
checked on May 27, 2024

Download(s)

390
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.