Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7444
Title: Blue growth in Izmir Peninsula
Other Titles: İzmir Yarımadası için mavi büyüme
Authors: Coşkunışık, Ceren
Advisors: Velibeyoğlu, Koray
Keywords: Izmir Peninsula
Marine areas
Blue Growth strategy
Marine planning
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Coşkunışık, C. (2019). Blue growth in İzmir Peninsula. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: The trend towards exploiting natural resources caused by urbanization and increasing population has recently started to attract significant attention. In particular, it is the 'Blue Growth' concept, a subject not previously considered in the field of planning, for which the European Union has started to develop holistic and sustainable policies. In traditional planning studies, the terrestrial and coastal areas are considered as a whole and the marine areas are excluded from the planning. The seas, however, cover a large part of the city and its habitats. In marine areas such as the terrestrial areas; The regions that need to be protected, the species that need to be protected, the regions that are formed according to the diversity of the areas of use, and the regions that need to be used by the sectoral diversity. In this study, people from different institutions and organizations involved with marine areas were interviewed by using qualitative data collection method. The study aims to raise awareness about marine areas, to give information about the European approach in dealing with marine areas and to show that the seas should be considered together with land and coastal planning in Turkey. Therefore, in this study, we investigated how the sea areas are used, which laws and regulations are applied to the seas, which sectors and which stakeholders are involved with the sea. Then, maritime areas were examined on the Izmir peninsula in the framework of marine tourism and aquaculture and fishing. As a result of this study, we hope to increase awareness about the marine areas to be included in the field of planning and we will suggest our ideas about the holistic planning approach. This study will provide guidance on the marine environment and legal regulations for future studies.
Kentleşme ve artan nüfusun neden olduğu doğal kaynaklara yönelik eğilim son zamanlarda önemli ilgi görmeye başlamıştır. Özellikle, literatür taramasından elde edilen Avrupa Birliği'nin bütünsel ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeye başlamış olduğu, daha önce planlama alanında dikkate alınmayan bir konu olan 'Blue Growth' kavramı ile deniz alanlarıdır. Planlama çalışmalarında kara ile kıyı birlikte düşünülmeye başlarken denizel alanlar planlamanın dışında kalmaktadır. Oysa denizler de şehrin ve yaşam alanlarının büyük bir kısmını kapsamaktadır. Deniz alanlarında da karada olduğu gibi korunması gereken bölgeler, korunması gereken canlı türleri, kullanım alanlarının çeşitliliğine göre oluşturulan bölgeler, sektörel çeşitliliğin getirdiği kullanım ihtiyacı olan bölgeler bulunmaktadır. Çalışmada kalitatif veri toplama yöntemi kullanılarak denizel alanlarla bağlantılı olan farklı kurum ve kuruluşlardan kişilerle görüşülmüştür. Çalışmanın amacı deniz alanları üzerinde farkındalık yaratmak, Avrupa’nın denizel alanlarla ilgili yaklaşımlarını Türkiye’ye entegre etmek, denizlerin de planlamada kara ve kıyı ile birlikte düşünülmesi gerektiğini göstermektir. Bu nedenle yapılan çalışmada, deniz alanlarının nasıl kullanıldığı, hangi yasa ve yönetmeliklerde denizlere müdahalelerin oluşturulduğu, denizin hangi sektörler, hangi paydaşlar için nasıl kullanıldığı araştırılmıştır. Daha sonra deniz turizmi ve su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık çerçevesinde denizel alanlar İzmir yarımadası ölçeğinde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda planlama alanında dahil edilmesi gereken deniz alanları hakkında farkındalık oluşturulacak ve bütüncül planlama yaklaşımı konusunda fikir sağlayacak ipuçları elde edilmiştir. Bu çalışma deniz ortamı ve yasal düzenlemeleri hakkında bundan sonraki çalışmalar için yol gösterici olması amaçlanacaktır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 82-90)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7444
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001921.pdfMasterThesis4.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

250
checked on May 20, 2024

Download(s)

214
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.