Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7438
Title: Preservation of cultural routes: Historic center of Manisa
Other Titles: Kültür rotalarının korunması: Manisa'nın tarihsel merkezi
Authors: Keke, Damla Gül Begüm
Advisors: Turan, Mine
Akpınar, Figen
Keywords: Cultural routes
Conservation and restoration
Cultural heritage
Manisa historic center
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Keke, D. G. B. (2019). Preservation of cultural routes: Historic center of Manisa. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Cultural routes help perceiving the heritage elements in a historic urban site as a whole and transform their display into an enjoyable experience. Manisa historic center is chosen as the study area. The site has housed many civilizations throughout history and had been an important trade center on the historic silk road, but it has lost its integrity with the fire of 1922 followed by modern urbanization on the historic site. It is aimed to search the ways of presenting the isolated cultural and natural assets of the historic center through establishment of a cultural route. The way followed includes literature review, site survey, analysis, evaluation, proposal development and discussion. Features of examples and Manisa cultural route, such as route type, length, form and assets, discussed by comparison. As a result, a common vision for the cultural route of Manisa center with four different sub-themes is determined as “On the Trail of the Silk Road, the Cultural Network of Manisa.” The cultural route will revive the spirit of the caravan route, the experiences of the old travelers, and the traditional way of life. Linear formed, short length stages are suggested. Awareness of heritage protection can be improved by increasing the visibility of the assets along the route stages. It is expected that tourism activity in the region will increase. Proposing local-scale cultural routes in Manisa will pave the way for Manisa to participate in larger cultural route networks by conducting regional-scale route studies.
Rotalar bir güzergâh üzerinde sunulan miras ögelerinin bir bütün olarak algılanmasına yardımcı olmakta ve bunların sergilenmesini bir deneyime dönüştürmektedir. Manisa tarihi kent merkezi çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma alanı tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olarak yer almıştır, ancak 1922’deki yangın sonrası bütünlüğünü kaybetmesinin sonucu olarak tarihi doku üzerine modern kentleşme görülmektedir. Çalışma alanında kültürel ve doğal miras varlıklarının, bütünsellik içinde, kültürel rotalar yoluyla sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada izlenen yol, literatür taraması, saha araştırması, analiz, değerlendirme, kültürel rota önerisi oluşturulması ve tartışma safhalarını içermektedir. Literatür taraması sırasında incelenen örnek rotaların, uzunluk, tür, şekil gibi özellikleri, önerilen rota ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Sonuç olarak, dört farklı etaba sahip Manisa Kültürel Rotası için ortak vizyon “İpek Yolunun izinde, kültür ağı ören Manisa” olarak belirlenmiştir. Önerilen kültürel rota, kervan yolunun ruhunu, tarihi gezginlerin deneyimlerini ve geleneksel yaşam biçimini canlandıracaktır. Manisa Tarihi Kent Merkezi için önerilen etaplar ile kültürel ve doğal miras varlıkları, doğrusal ve kısa mesafeli rotalar üzerinde, bütünsellik içinde sergilenebilecektir. Aynı zamanda, bu varlıkların görünürlüğünün artması ile miras koruma farkındalığı geliştirilebileceği gibi bölgedeki turistik aktivitenin artması da beklenmektedir. Manisa’da yerel ölçekli kültürel rotaların önerilmesi, bölgesel ölçekli rota çalışmalarının yapılarak, Manisa’nın daha büyük kültür rotası ağlarına katılmasının da önünü açacaktır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7438
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001928.pdfMasterThesis27.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

220
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

598
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.