Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7412
Title: Use of biomimicry in industrial design education in Turkey: The case of Izmir universities
Other Titles: Türkiye'de endüstriyel tasarım eğitiminde biyomimikrinin kullanımı: İzmir üniversiteleri örneği
Authors: Avcı, Gamze
Advisors: Tunç Fox, Ayça
Keywords: Biomimicry
Biomimetics
Learning from nature
Inspired by nature
Industrial design education
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Avcı; G. (2019). Use of biomimicry in industrial design education in Turkey: The case of İzmir universities. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: From the viewpoint of industrial design, industrial design education and practice, and designer's responsibility, sustainable design has gained great importance to solve the crisis of sustainability the world has faced today. Besides sustainability, innovation is an important element or task in today’s fast-changing economy. Thinking up new and fresh ideas to develop new products and services is a vital component for companies to stay competitive, provide financial benefits and to remain a successful business. At this point, the concept of biomimicry offers industrial designers a great potential in solving complex human problems by providing sustainable innovation in both their education and professional life. Biomimicry, defined in many different ways, can be considered as a discipline, an approach, a strategy, a method, or a tool. More importantly, biomimicry is applicable. This thesis aims to explore the state of biomimicry in Turkey and the world and to examine the awareness of students and academicians in industrial design education in Turkey. In this context, it first explains how the concept of biomimicry emerged, how it developed, its origins, its methodology, what it means and its relationships with sustainability and innovation. In addition, various examples and studies in the field of education and business regarding biomimicry as a discipline and as a practice have been given. Besides literature review, two surveys have been conducted with 10 industrial design instructors and 50 industrial design students to measure their awareness and to explain specifically how the concept of biomimicry has been conceived and applied in Turkey.
Endüstriyel tasarım, endüstriyel tasarım eğitimi ve uygulamaları ve tasarımcının sorumluluğu açısından bakıldığında, sürdürülebilir tasarım dünyanın bugün karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik krizini çözmede büyük önem kazanmıştır. Sürdürülebilirliğin yanı sıra, inovasyon da günümüzün hızla değişen ekonomisinde önemli bir unsur veya görevdir. Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek için yeni ve taze fikirler düşünmek şirketlerin rekabetçi kalabilmesi, finansal fayda sağlayabilmesi ve başarılı bir işletme olarak kalabilmeri için hayati bir unsurdur. Bu noktada, biyomimikri kavramı, endüstriyel tasarımcılara hem eğitim hem de mesleki yaşamlarında sürdürülebilir inovasyon sağlayarak karmaşık insan sorunlarını çözmede büyük bir potansiyel sunmaktadır. Farklı şekillerde tanımlanan biyomimikri, bir disiplin, bir yaklaşım, bir strateji, bir yöntem veya bir araç olarak düşünülebilir. Bu tanımların hepsinin geçerli olmasına ek olarak, biyomimikrinin uygulanabilir olması daha önemlidir. Bu tez, Türkiye'de ve dünyadaki biyomimikri durumunu araştırmayı ve Türkiye'deki endüstriyel tasarım eğitimindeki öğrencilerin ve akademisyenlerin farkındalığını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, biyomimikri kavramının nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini, kökenlerini, metodolojisini, ne anlama geldiğini ve sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilişkisini, bir disiplin olarak eğitim alanındaki ve bir pratik olarak iş alanındaki örneklerinin ve çalışmalarının neler olduğunu açıklamak için literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasının yanı sıra, bu tezin özellikle odak noktası olan biyomimikrinin Türkiye bağlamında nasıl tasarlandığını ve uygulandığını açıklamak için 10 endüstriyel tasarım akademisyeni ve 50 endüstriyel tasarım öğrencisi ile farkındalık çalışmaları yapılmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves:112-118)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7412
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001961.pdfMasterThesis6.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

354
checked on May 27, 2024

Download(s)

896
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.