Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7411
Title: Children's active commuting to schools in different neighbourhoods: Design of streets as child friendy environments
Other Titles: Çocukların farklı mahallelerdeki okullara aktif gidiş-gelişi: Sokakların çocuk dostu çevreler olarak tasarımı
Authors: Abatay, Gülce
Advisors: Şenol, Fatma
Keywords: Children’s active commuting
Children’s travel mode
Built environment
Urban design
Children's pathways
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Abatay, G. (2019). Children's active commuting to schools in different neighbourhoods: Design of streets as child friendy environments. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: The study examines the factors that affect the 8-11 years old primary school students' commute to school by using active transportation modes (i.e., walking and bicycling). Active commuting to school is promoted for children as the main opportunity for children’s physical activity for their physical and even mental health. However, in recent years there has been a significant decrease in the number of children who engage in physical activity in many parts of the world including Turkey. As a result of rapid urbanization, decreasing number of open spaces in urban areas and also increasing level of car ownership are seen as the main reasons for children’s passive lifestyles. One of the easiest and most practical ways to adopt physical activity in children's daily life is to enable children to commute to their school by walking or bicycling. On the other hand, although there are increasing number of studies abroad, there is an important literature gap about the factors affecting children’s active commuting to school in Turkey. Besides multiple social factors (such as parents' concerns about the safety of their children) children's perceptions about physical characteristics of the built environment (such as land use and vehicular traffic) are some of the significant factors shaping travel mode of children to school. The aim of this study is to identify the social and physical factors that affect mode choice of children's commuting to their school while examining children's and their parents' experiences and expectations about the built environment. Developing as a study about 8-11 years old primary school students in two schools of two neighbourhoods in Bornova/Izmir, this thesis deploys fields observations and majorly user surveys with these children and their parents about their experiences of commuting to school. Finally, it develops recommendations and strategies for the physical design of the streets for children to use active transportation opportunities.
Araştırma 8-11 yaşındaki ilk öğretim öğrencilerinin okula aktif bir şekilde (yürüyerek veya bisikletle) gidip gelmesini etkileyen faktörleri incelemektedir. Çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıkları için okula aktif bir şekilde gidip gelmeleri fiziksel aktivitelerinin temel fırsatı olarak teşvik edilmektedir. Fakat, son yıllarda Türkiye dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde fiziksel aktivite yapan çocuk sayısında önemli bir düşüş gözlemlenmektedir. Hızlı kentleşmenin bir sonucu olarak, kentsel mekanlardaki açık alanların azalması ve araç sahipliğindeki artış, çocukların pasif yaşam tarzlarını sürdürmelerinin nedenleri olarak görülmektedir. Çocukların hayatında fiziksel aktivitenin bir günlük yaşam aktivitesi olarak benimsenmesinin en kolay ve uygulanabilir yolu çocukların okula gidip gelmelerinde aktif olmalarıdır. Öte yandan, bu konuda yurtdışında bir çok sayıda çalışma olmasına rağmen, Türkiye'de çocukların okula aktif bir şekilde gidip gelmelerini etkileyen faktörler hakkında önemli bir literatür açığı bulunmaktadır. Bir çok sosyal faktörün yanı sıra (ebeveynlerin çocuklarının güvenlikleri ile ilgili endişeleri gibi) çocukların yapılı çevrenin fiziksel özelliklerine ilişkin algıları (arazi kullanımı ve araç trafiği gibi) çocukların okula gidip gelirken kullandığı seyahat modlarını şekillendiren önemli faktörlerden bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı, çocukların ve ebeveynlerinin yapılı çevreye ilişkin deneyimlerini ve beklentilerini incelerken, çocukların okula gidip gelirken kullandığı ulaşım modlarını etkileyen sosyal ve fiziksel faktörleri belirlemektir. Bornova / İzmir'de iki mahallenin iki ilkokulunda 8-11 yaşındaki ilk öğretim öğrencileri hakkında bir araştırma olarak geliştirilen bu tez, alan gözlemleri ve büyük ölçüde çocuklar ve ebeveynlerinin okula gidip gelme deneyimleri hakkında kullanıcı anketleri sunmaktadır. Son olarak, çocukların aktif ulaşım fırsatlarını kullanmaları için sokakların fiziksel tasarımına dair öneriler ve stratejiler geliştirmektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 106-113)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7411
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001962.pdfMasterThesis5.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

184
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.