Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7403
Title: Problems and rehabilitation proposals in the conservation of the area surrounding Süleymaniye Külliyesi
Other Titles: Süleymaniye Külliyesi çevresinin korunmasında problemler ve sağlıklaştırma önerileri
Authors: Alsancak, Handan
Advisors: İpekoğlu, Başak
Akpınar, Figen
Keywords: Süleymaniye Külliyesi
Historic preservation
Conservation and restoration
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Alsancak, H. (2019). Problems and rehabilitation proposals in the conservation of the area surrounding Süleymaniye Külliyesi. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: The settlement located in the Historical Peninsula and around the Süleymaniye Külliye has an urban historical texture composed of Roman, Byzantine and Ottoman ruins and structures. Today, the area between Süleymaniye Külliyesi and İstanbul Textile Traders’ Market is gradually losing its traditional texture characteristics as a result of unqualified interventions, changes in land use and dilapidation. The aim of this study is to analyze the values and problems of the settlement, which was identified as the World Heritage Site and to develop interventions for preserving and sustaining the area with its traditional characteristics. Within the scope of the study, sub-zones were determined by considering the distribution of historical structures in the area, traditional texture characteristics, change and originality in the settlement texture, diversity and distribution of commercial and residential use, conservation and change characteristics. Intervention decisions were developed by evaluating the environmental, architectural and socially examined values and problems. As a result of the study, pedestrianization of the streets with heavy vehicular traffic, design of the registered empty plots, used for parking, as a reinforcement area, design of Emir Madrasah plot as an informative exhibition area about the monument are some interventions on the area scale. On the building scale, restoration of the ruined monuments, use of monumental buildings in accordance with their original use were proposed, building specifications based on building height and footprint for new buildings were determined for the entire commercial area around Kirazlı Mescit Street.
Tarihi Yarımada’da Süleymaniye Külliyesi ve çevresinde yer alan yerleşim alanı Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntı ve yapıların oluşturduğu kentsel tarihi bir dokuya sahiptir. Günümüzde Süleymaniye Külliyesi ve İstanbul Manifaturacılar Çarşısı arasında kalan alan, tarihi süreç içinde yapılan niteliksiz müdahaleler, kullanım değişiklikleri ve bakımsızlık sonucu geleneksel doku özelliklerini giderek kaybetmektedir. Bu çalışmanın amacı, Dünya Miras Alanı olarak belirlemiş olan Süleymaniye Külliyesi çevresindeki yerleşim alanının yerinde incelenerek değerlerinin ve sorunlarının analiz edilmesi, alanın özgün değerleriyle korunması ve yaşatılması için öneriler geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında, alandaki tarihi yapıların dağılımı, geleneksel doku özellikleri, yerleşme dokusundaki değişim ve özgünlük, ticari ve konut kullanımının çeşitliliği ve dağılımı, korunmuşluk ve değişmişlik özellikleri dikkate alınarak alt bölgeler belirlenmiş, alan; çevresel, mimari ve sosyal açıdan incelenmiş, değer ve sorunları değerlendirilerek müdahale kararları geliştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, taşıt trafiğinin yoğun olduğu caddelerin günün belli saatlerinde yayalaştırılması, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı ile Süleymaniye Külliyesi arasında belirlenen bölgenin sağlıklaştırılarak konut alanı olması otopark olarak kullanılan tescilli boş parsellerin park, yeşil alan, çocuk oyun alanı kullanımlarına yönelik donatı alanı olarak tasarlanması, yıkılmış anıt yapı olan Emir Medresesi parselinin anıt yapı ve çalışma alanı ile ilgili bilgilendirici sergi alanı olarak düzenlenmesi alan ölçeğinde belirlenen önerilerdir. Yapı ölçeğinde ise harap durumdaki Molla Şemsettin Gürani Cami, Bozdoğan Su Kemeri, Ayşe Kadın Hamamı ve Muhittin Çelebi Türbesi’nin onarılması, anıt yapıların özgün kullanımlarına uygun işlevlendirilmesi, Kirazlı Mescit Sokağın çevresindeki ticari bölgenin tamamında ayrıca kuzeyi ile güneyinde yer alan tescilli yapıların yoğun olduğu adaların boş parsellerine yapılacak yeni yapılar için yapı yüksekiği ve yapı taban alanına dayalı yapılaşma koşulları belirlenmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 156-161)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7403
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001972.pdfMasterThesis278.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

184
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.