Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7335
Title: Development of a cell sorting platform based on magnetic levitation principle
Other Titles: Manyetik levitasyon prensibine dayalı hücre ayrıştırma platformu geliştirilmesi
Authors: Tekin, Hüseyin Cumhur
Özçivici, Engin
Yılmaz, Esra
Keywords: Circulating Tumor Cells
Cell sorting
Magnetic levitation principle
Issue Date: Jul-2019
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Yılmaz, E. (2019). Development of a cell sorting platform based on magnetic levitation principle. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Circulating Tumor Cells (CTCs) play a vital role in cancer diagnosis, prognosis and personalized medicine. However, CTCs are extremely rare in blood (i.e., down to 1- 100 CTC per 1 mL human blood) and hard to isolate because of the heterogeneity of CTCs in biomarker expression. The current CTC separation techniques use numerous differences between cells such as size, electric charges, density and expression of cell surface markers. However, these techniques have many limitations in terms of manual sample preparation steps, inconsistent results caused by low specificity and efficiency, and increased cost. Hence, there is no standard method for isolating CTCs yet. With this study, it was aimed to fill the gap in CTC isolation by proposing a new method based on magnetic levitation principle, which has recently been demonstrated as a highly acceptable method for biological characterization of cells and monitoring of their cellular events. Short while ago, magnetic levitation technology has been used to measure cell densities at single-cell level. By using this technology, unique differences in levitation height and so in density have been identified between cancer cells and blood cells. In this study, we have been developed a new label-free microfluidic cell sorter that is based on the principles of magnetic levitation. After successfully completing this master thesis, this device can be used for rapid, low cost and label-free in-vitro diagnosis of cancer by sorting CTCs from whole blood in a high-throughput manner. The sorted cells might further be collected for downstream analysis for personalized and precision medicine
Dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC), kanser tanısında, öngörüsünde ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde kritik bir öneme sahiptir. Ancak, CTC’lerin kandaki sayıları çok azdır (1 mL kan içerisinde 1-100 CTC gibi), hem de biyomarker bağlamında heterojen olduklarından izole edilebilmeleri oldukça zordur. Güncel olarak kullanılan CTC ayrıştırma yöntemleri, bu işlem için hücreler arasındaki boyut, elektrik yükü, özkütle ve hücre membran antijenlerindeki farklılıkları kullanmaktadır. Ancak, söz konusu teknikler örneklerin manuel olarak hazırlanmasına, düşük ayrıştırma saflığı ve verimliliği dolayısıyla tutarsız sonuçlara ve yüksek maliyetlere neden olup sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu nedenle, CTC’leri ayrıştırma konusunda bugüne kadar etkin ve standart bir yöntemin geliştirilemediği söylenebilir. Bu yüksek lisans tez çalışması ile CTC’lerin ayrıştırılmasına ilişkin söz konusu boşluğun son dönemde hücrelerin ve hücresel etkinliklerin biyolojik karakterizasyonu ve gözlemlenmesi konularında oldukça başarılı bir metot olarak ortaya sunulan manyetik levitasyon prensibine dayalı yeni bir yöntem geliştirilerek doldurulması hedeflenmektedir. Manyetik levitasyon teknolojisi ile, levitasyon yüksekliği ve özkütlelerdeki özgün farklılıkların belirlenebilmesi, kanser hücrelerinin kan hücrelerinden ayırt edilebilmesine imkan vermektedir. Sunulan tez çalışmasında, manyetik levitasyon prensibine dayalı, yeni ve işaretleme yöntemi kullanılmaksızın bir mikroakışkan hücre ayıracının geliştirmesi hedeflenmiştir. Mikroakışkan kanalı çevreleyen ve sabitlenen iki mıknatıs yardımıyla meme kanseri hücrelerinin sürekli bir akış halinde olan akyuvarlar arasından ayrıştırılmasını sağlayacak bir mikroakışkan cihaz tasarlanıp geliştirilmiştir. Tez çalışmasının başarıyla sonuçlanması ile çıktı olarak elde edilen bu mikroakışkan cihaz, CTC’lerin kandan büyük hacimlerde ve verimli bir şekilde ayıklanabilmesini sağlayarak kanserin hızlı, ucuz ve işaretleme yöntemlerinden bağımsız in-vitro tanısı amacıyla kullanılabilecektir. Bununla birlikte bu yöntemle ayıklanan hücreler, ileride kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ve hassas tıp alanlarında kullanılmak üzere toplanıp analiz edilebileceklerdir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Biotechnology, Izmir, 2019
Full text release delayed at author's request until 2022.02.17
Includes bibliographical references (leaves: 64-73)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7335
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10150911.pdfMasterThesis4.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

260
checked on May 22, 2023

Download(s)

136
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.