Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Gürsoy
dc.contributor.authorVoulgaris, Petros
dc.contributor.authorBergman, Lawrence A.
dc.date.accessioned2019-10-25T09:05:24Z
dc.date.available2019-10-25T09:05:24Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationTuran, G., Voulgaris, P., and Bergman, L. A. (2009). Kablolu bir köprünün deprem davranışının μ-sentezli aktif kontrolü. İMO Teknik Dergi, 20(4), 4865-4889.en_US
dc.identifier.issn1300-3453
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7313
dc.description.abstractBu çalışmada çeşitli kontrol algoritmalarının etkinliğini birbiriyle karşılaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir kablolu köprü kontrol model örneği [1, 2] baz alınmıştır. Köprünün sonlu elemanlar modeli modal önem sırasına göre küçültülerek 1/6 boyutunda bir kontrol tasarım modeli elde edilmiştir. Köprünün deprem hareketi sırasındaki kritik noktaları dikkatle gözlenmiş, ve yol seviyesinde kule kesme kuvvetlerinin oluştuğu noktaların kontrolü en zor noktalar olduğunu ortaya konmuştur. Kontrol amaçlı olarak hidrolik pistonlar kullanılmıştır. Belirsizliği tolere edebilen bir tasarım önerisiyle, tasarım modeli ile değerlendirme modeli arasındaki fark sınanmıştır. Ayrıca μ-sentezi esas alınarak bir kontrol denklemi kurgulanmıştır ve bununla birlikte davranış benzetimi gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study is based on a benchmark control problem for seismic response of cable-stayed bridges that is introduced to compare the effectiveness of various control algorithms [1, 2]. The finite element model of the bridge is arranged according to its modal importance and is reduced to 1/6’th of its size. Special attention is given to the control of critical locations of the bridge response. Among these, the tower shear forces at the deck level were the hardest to reduce by using hydraulic actuators. An uncertainty tolerant design is introduced to account for the design model difference from the evaluation model. Finally, a μ-synthesis based controller is designed and used in the closed loop system simulation of the bridge.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectμ-synthesisen_US
dc.subjectActive controlen_US
dc.subjectCable-stayed bridgeen_US
dc.subjectModel reductionen_US
dc.subjectμ-sentezien_US
dc.subjectAktif kontrolen_US
dc.subjectKablolu köprüen_US
dc.subjectModel küçültülmesien_US
dc.titleKablolu bir köprünün deprem davranışının μ-sentezli aktif kontrolüen_US
dc.title.alternativeEarthquake response control of a cable-stayed bridge by using μ-synthesisen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4817-0351en_US
dc.contributor.iztechauthorTuran, Gürsoy
dc.relation.journalİMO Teknik Dergien_US
dc.contributor.departmentIzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage4865en_US
dc.identifier.endpage4889en_US
dc.identifier.wosWOS:000270711100004
dc.identifier.scopusSCOPUS:2-s2.0-70350161792
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record