Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7274
Title: Dünya’da ve Türkiye’de jeotermal enerjinin gelişiminde araştırma merkezlerinin yeri
Authors: Hancıoğlu Kuzgunkaya, Ebru
Gökçen, Gülden
Baba, Alper
Keywords: Jeotermal enerji
Jeotermal merkezler
Geothermal energy
Geothermal centers
Issue Date: 2011
Publisher: TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Abstract: Jeotermal enerji alanında araştırma, geliştirme faaliyetleri ile mevcut jeotermal enerji uygulamalarının topluma tanıtılması çalışmalarını yürüten Jeotermal Araştırma Merkezleri ABD ve Avrupa’da 1970’li yıllardan bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de 1935 yılında Enstitü adıyla yerbilimleri alanında bilimsel araştırma ve uygulama yapmak üzere kurulan MTA, yerbilimleri alanında Türkiye’nin ilk ve en önemli araştırma kurumu olmuştur. Jeotermal enerji ile ilgili ilk çalışmalar MTA tarafından 1960’lı yıllarda başlatılmıştır. Yaklaşık 50 yıllık süreçte geliştirilen sahalar, çeşitli uygulamalar, yasal düzenlemelerle bugün jeotermal enerji kaynaklarına yoğun bir ilgi gösterilmektedir. Bu süreçte ülkemizde bazı üniversitelerin bünyesinde “Araştırma Merkezleri” oluşturulmaya başlanmış, fakat Amerika ve Avrupa’daki benzerlerine yakın performans gösterememişlerdir. Ülkemizde birçok kurum ve özel kuruluş bu Araştırma Merkezleri hakkında bilgi sahibi değildir ve karşılaştıkları sorunlarını çözmekte zorlanmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Araştırma Merkezlerinin özellikleri, bilimsel araştırmaları, kamu ve özel sektör ilişkileri, araştırmalara getirebilecekleri yenilikler ile ilgili bilgiler irdelenmiştir.
Many Geothermal Energy research center have been working about application, research and improve geothermal system in USA and Europe since 1970. Mineral Research & Exploration General Directorate (MTA), established in 1935 with the aim of conducting scientific and technological research on earth science, is a universally well known and leading organization in Turkey. The first geothermal energy research was started by MTA in 1960. Many studies have been done about improved geothermal field, different application, and legal regulation for geothermal energy for approximately fifty years. For these reasons, some university have established research center in Turkey, but these centers have not almost same performance as in USA and Europe. Many private and governmental organizations have not got enough information about these Research Center and these organizations come across many engineering problems. In this study, properties of Geothermal Energy Center, its Scientifics research, its relation between private and government organization will be discussed.
Description: X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13–16 Nisan 2011, İzmir
URI: https://hdl.handle.net/11147/7274
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
IZTECH Research Centers Collection / İYTE Araştırma Merkezleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7274.pdfConference Paper447.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

256
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

112
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.