Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHancıoğlu Kuzgunkaya, Ebru-
dc.contributor.authorGökçen, Gülden-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.date.accessioned2019-09-17T06:47:35Z
dc.date.available2019-09-17T06:47:35Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7274
dc.descriptionX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13–16 Nisan 2011, İzmiren_US
dc.description.abstractJeotermal enerji alanında araştırma, geliştirme faaliyetleri ile mevcut jeotermal enerji uygulamalarının topluma tanıtılması çalışmalarını yürüten Jeotermal Araştırma Merkezleri ABD ve Avrupa’da 1970’li yıllardan bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de 1935 yılında Enstitü adıyla yerbilimleri alanında bilimsel araştırma ve uygulama yapmak üzere kurulan MTA, yerbilimleri alanında Türkiye’nin ilk ve en önemli araştırma kurumu olmuştur. Jeotermal enerji ile ilgili ilk çalışmalar MTA tarafından 1960’lı yıllarda başlatılmıştır. Yaklaşık 50 yıllık süreçte geliştirilen sahalar, çeşitli uygulamalar, yasal düzenlemelerle bugün jeotermal enerji kaynaklarına yoğun bir ilgi gösterilmektedir. Bu süreçte ülkemizde bazı üniversitelerin bünyesinde “Araştırma Merkezleri” oluşturulmaya başlanmış, fakat Amerika ve Avrupa’daki benzerlerine yakın performans gösterememişlerdir. Ülkemizde birçok kurum ve özel kuruluş bu Araştırma Merkezleri hakkında bilgi sahibi değildir ve karşılaştıkları sorunlarını çözmekte zorlanmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Araştırma Merkezlerinin özellikleri, bilimsel araştırmaları, kamu ve özel sektör ilişkileri, araştırmalara getirebilecekleri yenilikler ile ilgili bilgiler irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractMany Geothermal Energy research center have been working about application, research and improve geothermal system in USA and Europe since 1970. Mineral Research & Exploration General Directorate (MTA), established in 1935 with the aim of conducting scientific and technological research on earth science, is a universally well known and leading organization in Turkey. The first geothermal energy research was started by MTA in 1960. Many studies have been done about improved geothermal field, different application, and legal regulation for geothermal energy for approximately fifty years. For these reasons, some university have established research center in Turkey, but these centers have not almost same performance as in USA and Europe. Many private and governmental organizations have not got enough information about these Research Center and these organizations come across many engineering problems. In this study, properties of Geothermal Energy Center, its Scientifics research, its relation between private and government organization will be discussed.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Makina Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartofX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeotermal enerjien_US
dc.subjectJeotermal merkezleren_US
dc.subjectGeothermal energyen_US
dc.subjectGeothermal centersen_US
dc.titleDünya’da ve Türkiye’de jeotermal enerjinin gelişiminde araştırma merkezlerinin yerien_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0002-3444-9610en_US
dc.authorid0000-0001-5307-3156
dc.institutionauthorHancıoğlu Kuzgunkaya, Ebru-
dc.institutionauthorGökçen, Gülden-
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Energy Systems Engineeringen_US
dc.identifier.startpage283en_US
dc.identifier.endpage288en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
local.message.claim2022-07-01T10:49:38.920+0300|||rp00577|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
crisitem.author.dept03.06. Department of Energy Systems Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
IZTECH Research Centers Collection / İYTE Araştırma Merkezleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7274.pdfConference Paper447.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

40
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.