Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7263
Title: MODFLOW-2005 nümerik modelleme metodu ile yeraltısuyu potansiyelinin değerlendirilmesi: Alaşehir (Manisa) örneği
Other Titles: Asssessment of groundwater potantial using MODFLOW-2005 numerıcal modeling method: A case study in Alaşehir (Manisa)
Authors: Özdayı, Murat Ozan
Şimşek, Celalettin
Tayfur, Gökmen
Baba, Alper
Keywords: Alüvyon akifer
Yeraltısuyu seviyesi
Alluvial aquifers
Groundwater level
Issue Date: 2018
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Dünyada yaşanan iklim değişikliği, aşırı nüfus artışı ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde endüstrinin artması ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı önem kazanmıştır. Yüzey sularında kirlilik ve miktar açısından yaşanan problemler nedeniyle, tüm alanlarda yeraltısularının tüketimi artmaktadır. Ancak yüzey suları kadar kendini hızlı yenilemeyen yeraltısuları sürdürülebilirlik açısından çok büyük tehdit altındadır. Özellikle Türkiye yaşanan yarı-kurak iklim nedeniyle bu sorunlardan çok fazla etkilenmektedir. Bu nedenle yeraltısularının kontrol altına alınması zorunlu hale gelmiştir. Yeraltısularının kontrol altına alınmasında yapılacak olan çalışmalarda en önemli konulardan biri olan yeraltısuyu beslenim mekanizmasının belirlenmesidir. Beslenim mekanizmasının ortaya konulması ile yeraltısuyu kullanımları kontrol altına alınarak, geleceğe yönelik çalışmalar daha doğru ve kapsamlı hale gelecektir. Bu çalışma kapsamında Gediz alt havzası olan Alaşehir Havzası çalışılmıştır. Havzadaki alüvyon akiferdeki yeraltısuyu potansiyeli MODFLOW-2005 nümerik modellemesi ile değerlendirilmiştir.
Description: 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018
URI: https://hdl.handle.net/11147/7263
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7263.pdfConference Paper288.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

71,816
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

160
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.