Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7263
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzdayı, Murat Ozan-
dc.contributor.authorŞimşek, Celalettin-
dc.contributor.authorTayfur, Gökmen-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.date.accessioned2019-09-12T08:09:52Z
dc.date.available2019-09-12T08:09:52Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7263
dc.description71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018en_US
dc.description.abstractDünyada yaşanan iklim değişikliği, aşırı nüfus artışı ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde endüstrinin artması ile birlikte su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı önem kazanmıştır. Yüzey sularında kirlilik ve miktar açısından yaşanan problemler nedeniyle, tüm alanlarda yeraltısularının tüketimi artmaktadır. Ancak yüzey suları kadar kendini hızlı yenilemeyen yeraltısuları sürdürülebilirlik açısından çok büyük tehdit altındadır. Özellikle Türkiye yaşanan yarı-kurak iklim nedeniyle bu sorunlardan çok fazla etkilenmektedir. Bu nedenle yeraltısularının kontrol altına alınması zorunlu hale gelmiştir. Yeraltısularının kontrol altına alınmasında yapılacak olan çalışmalarda en önemli konulardan biri olan yeraltısuyu beslenim mekanizmasının belirlenmesidir. Beslenim mekanizmasının ortaya konulması ile yeraltısuyu kullanımları kontrol altına alınarak, geleceğe yönelik çalışmalar daha doğru ve kapsamlı hale gelecektir. Bu çalışma kapsamında Gediz alt havzası olan Alaşehir Havzası çalışılmıştır. Havzadaki alüvyon akiferdeki yeraltısuyu potansiyeli MODFLOW-2005 nümerik modellemesi ile değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartof71. Türkiye Jeoloji Kurultayıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlüvyon akiferen_US
dc.subjectYeraltısuyu seviyesien_US
dc.subjectAlluvial aquifersen_US
dc.subjectGroundwater levelen_US
dc.titleMODFLOW-2005 nümerik modelleme metodu ile yeraltısuyu potansiyelinin değerlendirilmesi: Alaşehir (Manisa) örneğien_US
dc.title.alternativeAsssessment of groundwater potantial using MODFLOW-2005 numerıcal modeling method: A case study in Alaşehir (Manisa)en_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0001-9712-4031en_US
dc.authorid0000-0001-5307-3156en_US
dc.institutionauthorÖzdayı, Murat Ozan-
dc.institutionauthorTayfur, Gökmen-
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.startpage365en_US
dc.identifier.endpage366en_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/ÇAYDAG/116Y065
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeConference Object-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7263.pdfConference Paper288.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

71,834
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

178
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.