Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7175
Title: Evaluation of current conservation activities in Kuşadası urban site
Other Titles: Kuşadası kentsel sitindeki güncel koruma faaliyetlerinin değerlendirilmesi
Authors: Yönetken, Elif Ece
Advisors: Turan, Mine
Keywords: Conservation and restoration
Historic sites
Kuşadası (Turkey)
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Yönetken, E.E. (2018). Evaluation of current conservation activities in Kuşadası urban site. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey.
Abstract: This study was conducted to evaluate conservation activities regarding conservation council decisions in a middle sized, but touristic historic city on western coast of Turkey. The aim of the study is to evaluate the impact of the current conservation plan and conservation council decisions on the immovable cultural assets in listed urban site of Kuşadası. The methodology includes literature research, archive research in Conservation Council, Pious Foundations and Kuşadası Municipality, site survey comprehending base map correction and photographic documentation; visual analysis, historical research and comparative study, and evaluation of conservation activities with reference to concepts of authenticity and integrity. It is evaluated that there are conservation problems originated from inappropriate conservation implementations ignoring the concept of authenticity and integrity of immovable cultural assets. There is also terminologic confusion in some conservation council decisions. Majority of the conservation implementations have focused on single building scale. Unlicensed constructions stemming from insufficient control of the Municipality in the historic urban environment and lack of implementation of the conservation plan in terms of removal of inharmonious buildings and masses are significant in terms of their negative impact on integrity of the urban layout. Preparation of a management plan, revision of the conservation plan, which dates to 1994, and determination in their application are considered as indispensible for sustaining of authenticity and integrity.
Bu çalışma, Türkiye’nin batı kıyısında bulunan, orta büyüklükteki turistik bir kentteki koruma faaliyetlerinin, koruma kurulu kararları üzerinden değerlendirmesi için yapılmıştır. Amacı, Kuşadası kentsel sitinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili alınmış olan güncel kurul kararlarının ve koruma amaçlı imar planının etkilerini değerlendirmektir. Çalışmanın yöntemi, literatür araştırması, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Aydın Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi’nde yürütülen arşiv araştırması, fotoğrafik belgeleme, saha araştırması, görsel analiz, tarihi araştırma, karşılaştırmalı çalışma ve koruma kurulu kararlarının özgünlük ve bütünsellik konseptleri üzerinden değerlendirilmesini kapsamaktadır. Koruma problemlerinin, taşınmaz kültür varlıklarının özgünlük ve bütünsellik değerlerini yok sayan, uygunsuz koruma uygulamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bazı koruma kurulu kararlarında terminolojik karışıklık vardır. Koruma uygulamalarının çoğu tek yapı ölçeğine odaklanmıştır. Uyumsuz yapılar ve kütlelerin kaldırılması açısından koruma amaçlı imar planının uygulama eksikliği ve belediyenin denetim eksikliğinden kaynaklanan tarihi kentsel çevrede ruhsatsız yapılaşma, kentsel düzenin bütünlüğü üzerindeki olumsuz etkisi açısından önemlidir. Yönetim planının hazırlanması, 1994 tarihli koruma amaçlı imar planının revizyonu ve bunların uygulanması hususunda özgünlük ve bütünselliğin korunması zaruri olarak düşünülmektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 167-172)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7175
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001854.pdfMasterThesis111.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on May 6, 2024

Download(s)

40
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.