Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7174
Title: Understanding Gölde (İncesu) with its tangible and intangible characteristics
Other Titles: Gölde (İncesu)'nin somut ve somut olmayan nitelikleriyle anlaşılması
Authors: Kul Özdemir, Fatma Nurşen
Eken, Esra
Keywords: Gölde (İncesu)
Rural heritage
Historic preservation
Historic sites
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Eken, E. (2018). Understanding Gölde (İncesu) with its tangible and intangible characteristics. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey.
Abstract: International conservation agenda focuses on the significance of understanding rural heritage with a holistic approach considering both tangible and intangible aspects. However, tangible aspects are still the main concern of legal documents as well as academic discussions in Turkey. Thus, most of rural heritage sites are either demolished or lost its authentic characteristics without being understood and documented inclusively. This study aims a holistic understanding of Gölde (İncesu) rural settlement within the border of Kula where Muslim Turkish and Orthodox Rum communities lived together until the beginning of the 20th century. Considering the aim of the study; both tangible and intangible characteristics of Gölde are deciphered by using different information sources; observation and analysis of the physical environment for tangible, and narratives of the present Muslim and past Orthodox Rum inhabitants for intangible. Thus; continuing, changed and lost values of Gölde could be evaluated. The results of the study made it clear that analysis of the sole physical environment in not enough to understand a place with all its dimensions. Intangible characteristics that shaped and/or performed in this physical environment should be also understood.
Uluslararası koruma yaklaşımları, kırsal mirası, somut ve somut olmayan özelliklerini göz önünde bulundurarak, bütüncül bir yaklaşımla anlaşılmasının önemine odaklanmaktadır. Ancak Türkiye’de yürütülen birçok akademik çalışmanın yanı sıra, yasal düzenlemelerde de, somut özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu nedenle, birçok kırsal miras alanı yok olmakta, ya da kapsamlı bir şekilde belgelenmesi yapılmadan özgün özelliklerini kaybetmektedir. Bu çalışma, Müslüman Türk ve Ortodoks Rum topluluklarının 20. yüzyılın başlarına kadar birlikte yaşadığı, Kula sınırları içinde yer alan Gölde (İncesu) kırsal yerleşimini bütüncül olarak anlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın amacı dikkate alınarak; çalışmada, yerleşimin somut özellikleri gözlem ve fiziksel çevrenin analizi ile, somut olmayan özellikleri günümüzde var olan yerel halkın ve geçmişte yerleşimde yaşamış olan Orthodox Rum sakinlerinin aktarımı ile, farklı bilgi kaynakları kullanarak yorumlanmaktadır. Böylece, Gölde’nin devam eden, değişen ve zaman içinde kaybolan değerleri tespit edilebilmiştir. Çalışmanın sonuçları, sadece fiziksel çevrenin analizinin, bir yeri tam anlamıyla anlamaya yetmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Bu fiziksel ortamda şekillenen ve/ veya gerçekleştirilen somut olmayan özellikler de anlaşılmalıdır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 171-174)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7174
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001853.pdfMasterThesis62.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

168
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.