Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7102
Title: Urban transformation in Izmir/Bayraklı district
Other Titles: İzmir/Bayraklı Bölgesi'nin kentsel dönüşümü
Authors: Türkmen Çelebi, Burcu
Advisors: Akış, Tonguç
Keywords: Urban transformation
Kentsel dönüşüm
Production of urban space
Kentsel mekanın üretimi
Rebuilding
Bina yenileme
Critical urban theory
Eleştirel kent teorisi
Urban phenomenon
Kent olgusu
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Türkmen Çelebi, B. (2018). Urban transformation in İzmir/Bayraklı district. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: This academic study investigates the urban transformation practices and their effects on the urban life and on the citizens of Bayraklı region of İzmir. Since the urban transformation practices in Turkey have accelerated particularly in recent years, these practices have been assessed and evaluated by analyzing a number of cases both from throughout the world and from Turkey. The purpose of the thesis is to consider and criticise the rapid urban transformation practices in the context of the housing question, neoliberal urban policies and urban actors of construction sector. Through these perspectives, this study aims to construct a multi-dimensional approach considering the urban transformation of Bayraklı district in İzmir. The focus of the thesis dwells not only on the urban transformation areas in Bayraklı, but also on the spatial alterations in the central business district as well as the shore design works carried out in the district. Firstly, the decision of moving the city center from Konak to Bayraklı is considered by this study to be a significant improvement for the city of İzmir. Additionally, the master plan of the new city center prepared by an international urban design project competition in 2001 is perceived by this thesis as an important input to comprehend the urban transformation process of this particular district. Lastly, the shore design works concerning the area produce a noteworthy effect on the region. Therefore, such a spectrum of physical and social implications and actors related to them constitute the scholarly concern of this thesis.
Bu akademik çalışma Bayraklı bölgesindeki kentsel dönüşüm uygulamalarını ve bu uygulamaların kent yaşamı ve kentliler üzerindeki etkilerini araştırır. Türkiye’de, kentsel dönüşümün özellikle son yıllarda hız kazanması nedeniyle Türkiye’den ve dünyadan özel örnekler inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır. Bunun yanı sıra, tezin amacı hızlıca beliren kentsel dönüşüm uygulamalarının konut sorunu, neoliberal kentsel politikalar ve inşaat sektörünün aktörleri kapsamında değerlendirilmesidir. Bu bakış açısıyla, çalışma Bayraklı’daki kentsel dönüşümün çok katmanlı bir eleştiriyle değerlendirilmesi fikrini kurmayı amaçlar. Bu tezin odaklandığı nokta Bayraklı’daki kentsel dönüşüm alanlarının yanı sıra Bayraklı’daki merkezi iş alanı ve kıyı tasarım çalışmalarıdır. Yeni kent merkezinin Konak’tan Bayraklı’ya taşınması fikri İzmir için çok önemli bir gelişmedir. Buna ek olarak, merkezi iş alanının nazım imar planlarının, 2001 yılında düzenlenen uluslararası bir proje yarışmasıyla hazırlanması bu bölgenin kentsel dönüşümünü kavrayabilmek için önemli bir kentsel kaymadır. Kıyı tasarım çalışmaları da Bayraklı bölgesi için yeni ve etkili mekansal değişikliklerdendir. Bu fiziksel ve sosyal uygulamalar yelpazesi ve onların aktörleri bu çalışmanın akademik olarak dikkat çekmek istediği konulardır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves. 110-116)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/7102
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001826.pdfmasterThesis4.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

400
checked on May 27, 2024

Download(s)

700
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.