Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6959
Title: Effects of the odour from wastewater treatment plants on resident's living comfort and property values: Case of Narlıdere-Izmir
Other Titles: Atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan kokunun yaşayanlara ve gayrimenkul değerlerine etkisi: Narlıdere - İzmir örneği
Authors: Demircan, Gökçe
Advisors: Özdemir, Semahat
Keywords: Wastewater treatment
Property values
Narlıdere
Southwestern Advanced Biological Wastewater Treatment Plant
Odours influence
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Demircan, G. (2018). Effects of the odour from wastewater treatment plants on resident's living comfort and property values: Case of Narlıdere-İzmir. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: Wastewater treatment plants are one of the important technical infrastructure systems in cities. The location of these facilities is at least as important as themselves. Because these facilities can create negative externalities and these externalities can negatively affect people and the environment. The aim of the study is to examine the odour impacts from the wastewater treatment plants on people living around and on property values in surrounding area. In the theoretical framework, the effects of the wastewater treatment plants and similar locally unwanted land uses are examined. In this scope, some examples from the world are searched about the impacts of the negative externalities from this kind of facilities on the health of people living around, their daily life and on property values. Wastewater treatment processes, location criteria of the treatment plants in Europe and in Turkey are analyzed. News published on the internet and complaints on odour impact from wastewater treatment plants are searched both in the world and in Turkey. Compensation forms in accordance with environmental ethics and environmental justice are examined. In this scope, Southwestern Advanced Biological Wastewater Treatment Plant in İzmir is examined. Survey studies were conducted with residents living in the immediate vicinity of this facility. Interviews by questionaries with headman of Limanreis neighborhood, with an environmental engineer working in the treatment plant, and with real estate agents were conducted. At the same time, the effects of the unpleasant odour on the real estate values around the treatment plant were examined with the Hedonic Price Method. End of the study, effects of the unpleasant odour emitted from the Southwestern Advanced Biological Wastewater Treatment Plant in Narlıdere district in İzmir are revealed. It is observed that the odour influences negatively people’s daily life activities, the health of the individuals, quality of the living environment, and property values in the nearby environment.
Bu tez çalışması atıksu arıtma tesislerinden yayılan kokunun çevresinde yaşayan insanlara ve yakın çevrede bulunan konut değerlerine olan etkisini araştırmaktadır. Literatür taramasında atıksu arıtma tesisleri ve benzeri tesislerin çevrelerinde yarattıkları sorunlar incelenmiştir. Atıksu arıtma tesislerinin türleri, atıksuyu arıtma süreçleri, atıksu arıtma tesislerinin yer seçim kriterleri, Avrupadaki ve Türkiyedeki yasal çerceveleri tanımlanmıştır. Hem dünya ülkelerindeki hem de Türkiye’deki atıksu arıtma tesislerinden yayılan kokular nedeniyle gösterilen tepkiler internette yer alan gazete haberleri üzerinden araştırılmıştır. Bu kapsamda, İzmir ili Narlıdere ilçesinde yer alan Güneybatı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden kaynaklanan kokunun çevresinde yaşayanlara ve yakın çevrede bulunan gayrimenkul değerlerine olan etkisi incelenmiştir. Bu araştırmada arıtma tesisinin yakın çevresinde yaşayan insanlarla anket çalışması yapılarak koku nedeniyle yaşadıkları olumsuzluklar ortaya konmuştur. Aynı zamanda mahalle muhtarı ile, bu atıksu arıtma tesisinde çalışan bir çevre mühendisi ile ve üç farklı emlakçı ile görüşülerek bu sorunun boyutları, kendi düşünceleri, çözüm önerileri ifade edilmiştir. Hedonic Price yöntemi kullanılarak konut fiyatlarına olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda, kokunun insanların yaşam kalitesini, sağlığını, konut değerlerini olumsuz yönde etkilediği gözlenmiş olup, tesiste uygun ve gelişmiş teknolojinin kullanılması, kamulaştırma yapılması, tampon bölge oluşturulması gibi önerilerde bulunulmuştur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 79-85)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6959
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001776.pdfMasterThesis6.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on May 27, 2024

Download(s)

442
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.