Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEmrullahoğlu, Mustafaen_US
dc.contributor.authorSayar, Melike-
dc.date.accessioned2018-11-01T11:40:39Z
dc.date.available2018-11-01T11:40:39Z
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.citationSayar, M. (2018). Design and synthesis of BODIPY based phosgene sensor. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6944
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemistry, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 25-27)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English
dc.description.abstractPhosgene was used in World War I as a chemical warfare agent and now, it is used as only a chemical intermediate in the industrial field according to laws. Because of the result of exposure to phosgene, its detection plays a significant role to protect civilians against terrorist attacks, and also to warn people if there would be any leakage in industrial facilities. To determine the phosgene, there are several methods like gas chromatography, which has several disadvantages such as poor portability and sensitivity and high cost or requiring of sophisticated procedures. However, fluorescence analysis has high sensitivity, resolution, and simplicity which provides real-time visual detection of analytes. For this thesis, boron-dipyrromethene (BODIPY) dye was used as the signal reporter by synthesizing the new BODIPY derivative, to benefit from its outstanding photophysical properties. In addition to that, as the main purpose of this thesis, this is the first time an o-aminobenzyl amine group was used due to be the phosgene-specific reactive motif for research in phosgene sensing which is an investigation of photophysical properties of designed BODIPY derivative in the absence and presence of phosgene.en_US
dc.description.abstractFosgen, Birinci Dünya Savaşı’nda kimyasal savaş etmeni olarak kullanılmıştır ve şimdi yasalara göre sadece kimyasal ara ürün olarak endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Fosgen salınımının sonuçları yüzünden, sivillerin terörist saldırılarına karşı korunması ve endüstriyel tesislerdeki herhangi bir kaçak olması durumunda insanları uyarmak için fosgenin tespiti önemli rol oynamaktadır. Fosgeni tespit edebilmek için gaz kromatografisi gibi birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, zayıf taşınabilirlik ve hassaslık, yüksek maliyet veya komplike prosedürlere ihtiyaç duyma gibi birçok dezavantaja sahiptirler. Fakat, floresan analiz yöntemi, yüksek hassaslık, ayırma duyarlılığı ve basitliğe sahiptir. Bu özellikler, analitin eş zamanlı görsel tespitini sağlamaktadır. Bu tez için, göze çarpan fotokimyasal özelliklerinden yararlanılarak yeni bir BODIPY türevi sentezlenmiş, boron-dipyrromethene (BODIPY) boyası sinyal habercisi olarak kullanılmıştır. Bunların yanısıra, tasarlanmış BODIPY türevinin, fosgen varlığı ve yokluğunda, fotofiziksel özelliklerinin fosgen duyarlılığının araştırılması için tezin ana amacı olarak, fosgene özel duyarlı birim olması nedeniyle ilk defa o-aminobenzil amin grubu kullanılmıştır.en_US
dc.format.extentxi, 35 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBODIPYen_US
dc.subjectPhosgene sensoren_US
dc.subjectGas chromatographyen_US
dc.titleDesign and synthesis of BODIPY based phosgene sensoren_US
dc.title.alternativeBODIPY bazlı fosgen sensörünün tasarımı ve sentezien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorSayar, Melike-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Chemistryen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001795.pdfMasterThesis1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jan 17, 2022

Download(s)

46
checked on Jan 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.