Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6893
Title: Extraction of phytochemicals from Scolymus hispanicus and determination of potential health effects
Other Titles: Scolymus hispanicus'dan fitokimyasalların ve potansiyel sağlık etkilerinin belirlemsesi.
Authors: Ahmad, Bilal
Advisors: Büyükkileci, Ali Oğuz
Güleç, Şükrü
Keywords: Golden thistle
Scolymus hispanicus
Phytochemicals
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Ahmad, B. (2017). Extraction of phytochemicals from Scolymus hispanicus and determination of potential health effects. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
xi, 65 leaves
Abstract: Golden thistle (Scolymus hispanicus) is an edible medicinal plant growing in Turkey. It has been in use since decades for the treatment of various disorders by local folks. In the past the extracts from the root barks of S. hispanicus were in use in the form of a medicine for the removal of kidney stones. Its root barks are the only eaten part and the root internal and aerial parts are considered as residues. The effect of harvesting time and plant maturity on phytochemicals composition of this plant have not been studied before. Besides that, in previous studies only the edible part was analyzed for bioactive constituents and the residues (aerial parts and root internal parts) have not been analyzed before. In this study, various phytochemicals and total antioxidant activities in the ethanol extracts of aerial parts, root barks and root internal tissues of S. hispanicus harvested from November 2016 to July 2017 were measured. The dominant phytochemicals were different in the roots and the aerial parts, whereas phytochemicals were influenced differently by the harvesting time. Total phenol contents and total antioxidant activities were higher in the aerial parts than the root parts, while total triterpenoid contents were higher in root barks and root internal tissues. Thin Layer Chromatography (TLC) analysis showed that there were not any free triterpenoids in the extracts, however there were glycosides, which may have contained triterpenoids. The crude extracts of S. hispanicus showed cytotoxic effects on Caco-2 cells growth. The results suggested that these extracts might have potential preventative effects on colon cancer.
Şevketi Bostan (Scolymus hispanicus) Türkiye’de gıda olarak tüketilen tıbbi bir bitkidir. Yerel halk tarafından çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde uzun yıllarıdır kullanılmaktadır. Geçmişte ilaç formundaki kök kabuğu özütleri böbrek taşı düşürmek için kullanılmıştır. Sadece kök kabuğu yenmekte, toprak üstü kısmı ve kök ortası atık olarak kabul edilmektedir. Toplama zamanı ve bitkinin olgunluğunun bu bitkinin fitokimyasal kompozisyonuna etkisi daha önce incelenmemiştir. Ayrıca, önceki çalışmalarda sadece yenilen kısımdaki biyoaktif bileşenler analiz edilmiş, atıklar (kök ortası ve toprak üstü kısım) daha önce analiz edilmemiştir. Bu çalışmada, Kasım 2016 – Temmuz 2017 arası hasat edilmiş S. hispanicus’un toprak üstü, kök ortası ve kök kabuğu etanol özütlerinde çeşitli fitokimyasallar ve toplam antioksidan aktivite ölçülmüştür. Kök ve toprak üstü kısımlarda baskın olan fitokimyasallar farklı olurken, fitokimyasallar hasat zamanından değişen seviyelerde etkilenmiştir. Toplam fenolik madde ve toplam antioksidan aktivite toprak üstü kısımda köklere göre daha yüksekken, toplam triterpenoidler kök kabuğu ve kök ortası dokularında daha yüksek olmuştur. İnce tabaka kromatografisi analizi ekstraktlarda serbest triterpenoid olmadığını göstermiştir, ancak triterpenoid içermesi muhtemel glikozitler bulunmaktadır. S. hispanicus'un ham ekstraktı Caco-2 hücresi büyümesinde sitotoksik etki göstermiştir. Sonuçlar, bu ekstraktların kolon kanseri üzerinde potansiyel koruyucu etkileri olabileceğini düşündürmektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Biotechnology, Izmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2020.01.26
Includes bibliographical references (leaves: 54-61)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6893
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001700.pdfMasterThesis2.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

404
checked on May 27, 2024

Download(s)

398
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.