Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6881
Title: A study on social practices and rhyths: The analysis of everyday life spaces in Izmir
Other Titles: Sosyal pratikler ve ritimler üzerine bir çalışma: İzmir'de gündelik yaşam mekanlarının analizi
Authors: Gümüş, İmran
Advisors: Yılmaz, Ebru
Keywords: Lefebvre
Rhythmanalysis
Social practices
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Gümüş, İ. (2017). A study on social practices and rhyths: The analysis of everyday life spaces in Izmir. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Lefebvre's book, 'Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life' (1992/2004) has been a stimulating resource for thinking about everyday life, space and time. Upon reviewing the other theories on daily life, it is considered as an umbrella term embracing all these theories as well as bearing traces of each. The method of Rhythmanalysis, which is the main concept of this study, is not merely restricted to the way that Lefebvre put forward the theory. In this study, how this concept emerged and is handled will be analyzed in detail. Rhythmanalysis is a tool for recognizing and understanding everyday life and space, as well as finding traces that reveal the authenticity of spaces. How do rhythms shape the human experiences of time and space? How do rhythms penetrate everyday life and space? These are the main questions to be answered in the study. This study focuses on the emergence of Lefebvre's method of 'rhythmanalysis' and its use in different disciplines as a means of analyzing urban space. Daily life rhythms contain the most comprehensive data indicating the daily life of the citizens in the urban space. Within the scope of this study, the concept of rhythmanalysis, which Lefebvre defined theoretically, has been practically applied in İzmir Kıbrıs Şehitleri Street. The identity and unique characteristics of this street, its actors and components of everyday life have been defined by considering everyday life theories and applying this method.
Lefebvre’in 2004 yılında yayımlanan ‘Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life' kitabı, gündelik yaşam, mekan ve zaman üzerine düşünmek için uyarıcı bir kaynak olmuştur. Diğer gündelik yaşam teorilerine de bakıldığında, ritimanalizin hepsini kucaklayan ve hepsinden izler taşıyan bir kavram olduğu görülür. Çalışmada, tezin ana kavramı olan ‘ritimanaliz’ yöntemi, Lefebvre’in ortaya koyduğu şekliyle sınırlandırılmamıştır. Bu kavramın ortaya çıkış şekli, ele alınış biçimleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Lefebvre ile birlikte kenti ve kent yaşamını analiz etmek amacıyla kullanılan bu kavram, gündelik yaşamı ve mekânı tanımaya, anlamlandırmaya ve mekânların özgünlüğünü ortaya çıkaran izleri bulmaya yönelik bir araçtır. Ritimler zamanmekanda insan deneyimlerini nasıl şekillendirir, ritimler gündelik yaşama ve mekâna nasıl nüfuz etmektedir gibi sorular tezde cevaplanmak istenen sorulardır. Bu çalışma, gündelik yaşam kuramları çerçevesinde, Lefebvre'in ritimanaliz yönteminin ortaya çıkışına ve onun farklı disiplinlerde kamusal mekanı okuma aracı olmasına odaklanır. Gündelik yaşam ritimleri, kenti ve kamusal mekânı tarifleyen en kapsamlı verileri içerir. Tez kapsamında, Lefebvre’nin teorik olarak tanımladığı ritimanaliz kavramı, İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde pratik olarak uygulanmıştır. Ritimanaliz yöntemi yerlerin kimliklerini tanımlayan, özgün niteliklerini, aktörlerini açığa çıkaran ve gündelik yaşamın bileşenlerine odaklanan bir kavramdır. Çalışmada, bu yöntem aracılığıyla bu caddenin kimliği ve özgün nitelikleri gündelik yaşam üzerinden analiz edilmiştir.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture, İzmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2020.11.01
Includes bibliographical references (leaves: 122-128)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6881
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001712.pdfMasterThesis22.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

186
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

630
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.