Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6872
Title: The impact of civil initiative attempts in architectural practice
Other Titles: Sivil inisiyatif girişimlerinin mimarlık pratiğine etkileri
Authors: Öztaş, Nazmiye
Advisors: Yılmaz, Ebru
Keywords: Social movements
Civil initiatives
Alternative spatial practices
Art and design collectives
Architectural practice
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Öztaş, N. (2017). The impact of civil initiative attempts in architectural practice. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: This study primarily examines the impact of civil initiative attempts in architectural practice. As one of the key actors of social movements, the study focuses on civil initiatives and the alternative spatial practices of these civil initiatives. In addition to this, a comparison will be made between the collective experiences of today's civil initiative and the collective experiences of past and present social movements, and the similarities and differences between them will be revealed in this study. Within the scope of this thesis, firstly theoretical studies in this field are discussed and after then a case study which examines the civil initiatives and their alternative spatial practices is carried out through the six-selected art & design examples in Turkey. In the case study, analysis is carried through the six determined points of concern as; "motto and slogans", "motivation and goals", "actor and actor groups", "organizational structures", "action models" and "design approaches". During the data collection process of the case study, in-depth interviews have been conducted with these six collectives and open-ended questions are asked. The written transcripts obtained from these interviews are analyzed with the content analysis method. In brief, this study explores the potentials of the spatial practices and spatial design processes of the civil initiatives and their contributions into the main-stream architectural practice.
Bu çalışma öncelikli olarak sivil inisiyatif girişimlerin mimarlık pratiği üzerindeki etkilerini ve bu pratiğe katkısını incelemektedir. Çalışma, toplumsal hareketlerin önemli aktörlerinden biri olarak sivil inisiyatiflere ve bu inisiyatiflerin ürettiği alternatif mekânsal pratiklere odaklanır. Ayrıca, çalışmada, günümüz sivil inisiyatiflerin kolektif deneyimleri geçmiş ve günümüz toplumsal hareketlerin kolektif deneyimleri ile karşılaştırılarak aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konacaktır. Tez kapsamında, bu alanda yapılan kuramsal çalışmalar üzerinden bir tartışma yapılmış sonrasında da vaka çalışması olarak sivil inisiyatif örnekler ve onların pratikleri seçili altı tasarım ve sanat kolektifi üzerinden analiz edilmiştir. Analiz, “motto ve sloganlar”, “motivasyon ve amaçlar”, “aktör ve aktör grupları”, “organizasyon yapıları”, “eylem modelleri” ve tasarım yaklaşımları” olmak üzere altı başlık üzerinden yapılmıştır. Vaka çalışmasının veri toplama sürecinde, belirlenen altı kolektif ile açık uçlu soruların sorulduğu yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Bu görüşmelerden elde edilen görüşme metinleri içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Özetle, bu çalışma, sivil inisiyatiflerin ürettiği mekansal pratiklerin ve süreçlerin içerdikleri potansiyelleri ve ana akım mimarlık pratiğine katkılarını incelemektedir.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture, İzmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2021.01.17
Includes bibliographical references (leaves: 127-132)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6872
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001721.pdfMasterThesis10.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

82
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.