Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6862
Title: An investigation of public spaces in Izmir from a place management perspective
Other Titles: İzmir'deki kamu alanlarının, alan yönetimi perspektifinde incelenmesi
Authors: Velibeyoğlu, Koray
İnanç, Eray Mustafa
Keywords: Place management
Place making
Place qualitiy
Place development
Place branding
Public spaces
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: İnanç, M. E. (2017). An investigation of public spaces in İzmir from a place management perspective. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In this study, the development of place management, its constituent elements and the management of various public places in the case of İzmir have been investigated. Place management incorporates the effects of place making and place governance. By conducting literature reviews, place management was divided into the sub-topics of place development, place quality and place branding. In the scope of study, three international projects were examined regarding the aforementioned sub-topics, including the Berlin’s Potsdamer Platz, New York High Line and Bryant Park. Additionally, in local context, semi-structured interview were conducted with the place managers of three sites in Izmir, all having different management schemes (Balçova Telpher, The Elevator Tower in Karataş and Sasalı Natural Life Park). Suitable infrastructure, a growth-supporting legal climate and the usage of technology are three essential factors for the development of an area. However, place development is also linked directly to the development of high quality places. Besides social and environmental factors, local administrations have to give an opportunity to such development. With good design and development of an area inevitably comes the branding of such a place. To this extent, it is critical to answer the question of how a public place can be successfully managed starting from the design phase. Not only initial costs, but also running costs need to be taken into consideration during this design phase, during implementation and monitoring. Therefore, by applying good place management, it is possible to ensure both internal continuity and the sustainability of its successes.
Bu çalışmada; mekan yönetiminin nasıl oluştuğu ve mekan yönetiminin bileşenlerinin neler olduğu araştırılarak, Türkiye'de farklı kamusal alanların nasıl yönetildiği araştırılmıştır. Mekan yönetimi, katılımcı mekan üretimi ve yönetimini kapsayan bir özeliğe sahiptir. Literatür araştırmaları sonucunda mekan yönetiminin alt başlıkları olarak; mekan gelişimi, mekan kalitesi ve mekan markalaşması kabul edilmiştir. Çalışma içerisinde farklı ölçekli 3 proje incelenmiştir. Bu projeler Berlin Postdamer Platz, New York High Line ve Bryant Park projeleridir. Bu örnekler mekan gelişimi, mekan kalitesi ve mekan markalaşması kapsamında incelenmiştir. İzmir’de faklı yönetim şemalarına sahip üç farklı alanın yöneticileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır (Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Asansör Karataş ve Balçova Teleferik). Bir alanın gelişmesi için alt-yapı sistemlerinin uygun olup yasaların gelişime izin veriyor olması ve teknoloji kullanılarak yapılması gerekmektedir. Alanların gelişimi ancak kaliteli mekanların oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Sosyal durum ve çevresel etmenlerin yanı sıra mekan yönetimi de buna olanak sağlamalıdır. Mekanın kaliteli bir şekilde tasarlanıp geliştirilmesiyle beraber alan ölçeği ne olursa olsun markalaşma oluşmaya başlar. Kamusal bir alanın başarılı yönetilmesi için yasal durumlara ek olarak en büyük etken maddi konulardır. Bir alanın başarılı yönetilmesi için tasarım sürecinden itibaren nasıl yönetilebileceği sorusuna cevap vermelidir. Tasarım yapılırken, tasarım alana uygulanırken ve kullanılara hizmet ederken yapım maliyetlerinin yanı sıra kullanım maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde mekan yönetimi kendi içinde sürekliliğini sağlayabilir ve mekan yönetimi kaliteli bir şekilde sürdürülerek başarısının devamlılığını sağlayabilir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, İzmir, 2017
Includes bibliographical references (leaves: 77-82)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6862
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001689.pdfMasterThesis7.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on May 22, 2023

Download(s)

110
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.