Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6782
Title: 3-RRS paralel manipülatörün dinamik analizi
Authors: Tetik, Halil
Kiper, Gökhan
Keywords: Lagrange yöntemi
Paralel manipülatörler
Dinamik analiz
Virtüel iş yöntemi
Issue Date: 5-Jul-2017
Publisher: Makina Teorisi Derneği
Source: Tetik, H., and Kiper, G. (2017). 3-RRS paralel manipülatörün dinamik analizi. 18. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2017), Trabzon, 5-7 Temmuz 2017, (pp. 245-251)
Abstract: Bu çalışmada, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rasim Alizade Mekatronik Laboratuvarında bulunan, 3-RRS kinematik zincir yapısına sahip 3 serbestlik dereceli bir paralel manipülatörün dinamik analizi sunulmuştur. Öncelikle ters ve düz konum, hız ve ivme denklemleri verilmiş, ardından bu denklemler kullanılarak oluşturulan ters dinamik model denklemleri sunulmuştur. Ters dinamik analiz virtüel iş prensibi ve Lagrange yöntemleri kullanılarak yapılmıştır ve sonuçlar birbirleri ile karşılaştırılarak doğrulama yapılmıştır. Analitik formülasyonların sonuçları ayrıca SimMechanics® benzetimi oluşturularak doğrulanmış ve benzetim çıktıları sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11147/6782
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6782.pdfConference Paper3.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

59,908
checked on May 22, 2023

Download(s)

320
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.