Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6597
Title: The influence of a new layout arrangement and a light shelf-reflective louver system on satisfying visual conditions in academic library reading room
Other Titles: Akademik kütüphane okuma salonlarında yeni yerleşim düzeni ve ışık rafı-aynalı jaluzi sisteminin görsel koşullarının sağlanmasına olan etkisi
Authors: Öner, Merve
Advisors: Kazanasmaz, Zehra Tuğçe
Keywords: Daylighting
Library spaces
Light shelf-reflective louver system
Library reading room
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Öner, M. (2017). The influence of a new layout arrangement and a light shelf-reflective louver system on satisfying visual conditions in academic library reading room. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Higly glazed facades has been increasing with the intention of more daylight gain in buildings. However, more daylight may not always bring more satisfaction considering many factors that influence daylighting quality. Uncontrolled daylight brings visual and thermal problems which end up with negative interactions with user comfort. Library spaces in which different task activities are performed simultaneously need to be well designed in terms of daylight performance, thus the user satisfaction could enhance. This thesis particularly focuses on the optimization of visual performance in an academic library with a new layout arrangement and a light shelf-reflective louver system. One of the reading rooms of Izmir Institute of Technology Library was chosen as a reference case, where the instrumental monitoring of existing daylighting conditions was performed. The reference case was then analyzed with daylight simulation tool, so that the outcomes would later be used for the performance testing of the new proposals. Luminance patterns and illuminance distribution of different points were evaluated in terms of visual performance recommendations. A new layout arrangement and light shelf-reflective louver system were proposed respectively in accordance with the deficiencies of simulation results. Ultimately, daylight performance of the library was significantly improved regarding illuminance and luminance based distribution. Despite a diminution in average illuminance due to the dramatic decrease of excessive amount of daylight near the window, the big picture gives the clues on how a simple layout change and a daylighting system can make enhancement on the visual performance of a library reading room.
Bina iç mekanlarına daha fazla miktarda günışığı kazanımı amacıyla, geniş cam yüzeylere sahip binaların sayısı artış göstermektedir. Bununla birlikte; artan günışığı miktarının daha fazla memnuniyet getirdiği yönünde bir ifade tam anlamıyla doğru olmamaktadır. Kontrolsüz günışığı, görsel ve termal problemlere yol açarak kullanıcı konforu ile arasında olumsuz etkileşimler göstererek sonuçlanmaktadır. Çeşitli faaliyetlerin aynı anda icra edildiği kütüphane binaları, günışığı performansı yönünden uygun tasarlanmalıdır ki bu sayede kullanıcı memnuniyeti yükseltilebilir. Bu çalışma, yeni yerleşim düzeni ve ışık rafı-aynalı jaluzi sistemi yardımıyla bir akademik kütüphanenin görsel performans koşullarının iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Örnek mekan olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi’nin okuma salonlarından biri seçilip mevcut doğal aydınlatma koşulları aydınlık ve parıltı ölçer cihazlar yardımıyla ölçülmüştür. Yeni getirilecek önerilerin performans testinde kullanılmak üzere, söz konusu mekan daha sonra günışığı simülasyon aracı kullanılarak analiz edilmiştir. Oturma planındaki farklı noktaların parıltı ve aydınlık değeri dağılımı, görsel performans bazlı öneriler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Mevcut modeldeki günışığı performans değerlendirmesi sonuçlarındaki eksiklikler göz önünde bulundurularak, sırasıyla yeni bir oturma düzeni ve ışık rafı-aynalı jaluzi sistemi önerileri getirilerek iyileştirme amaçlanmıştır. Sonuç olarak; aydınlık değeri, parıltı dağılımı ve üniformite yönünden kütüphane günışığı performansı önemli oranda iyileştirilmiştir. Pencereye yakın bölümlerdeki aşırı miktardaki günışığının belirgin düşüşü sebebiyle mekandaki ortalama aydınlık seviyesinde bir azalış gözlenmesine rağmen, resmin tamamına bakıldığında, basit bir yerleşim düzeni değişimi ve doğal aydınlatma sistemi tasarımı ile bir kütüphane okuma salonunun görsel performans koşullarında nasıl iyileştirme yapılabileceğine dair ipuçları elde edilmektedir.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture, İzmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2018.08.03
Includes bibliographical references (leaves: 97-109)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6597
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001667.pdfMasterThesis21.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

80
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.